# Tags
#Lokalny samorząd

Spotkanie konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju 2023–2027 „Bursztynowy Pasaż” w Urzędzie Gminy w Cewicach [zdjęcia]

W Urzędzie Gminy w Cewicach odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące Lokalnej Strategii Rozwoju 2023–2027 LGD Bursztynowy Pasaż. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów należących do Lokalnej Grupy działania Bursztynowy Pasaż.  Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” obejmuje 7 gmin (Wejherowo, Gniewino, Cewice, Choczewo, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz Miasto Łeba), dla których opracowywana jest Lokalna Strategia Rozwoju. Kwestie poruszone na spotkaniu:

– doprecyzowanie planu działania przed umieszczeniem celów, przedsięwzięć i wskaźników do konsultacji na stronie internetowej LGD,

– urealnienie planowanych terminów naborów wniosków,

– doprecyzowanie zgłaszanych pomysłów (wartości wskaźników),

– propozycje kryteriów/ zasady ustalenia kryteriów i procedur wyboru operacji,

– omówienie zasad monitoringu i ewaluacji LSR 2023 – 2027,

– omówienie planu komunikacji do LSR 2023-2027,

– przedstawienie trudności w opracowaniu LSR 2023 – 2027,

– omówienie proponowanych zmian w Statucie LGD niezbędnych do dostosowania dokumentu do wytycznych LSR 2023 – 2027.

W spotkaniu wzięli udział: Michał Słowik – Prezes LGD i Aleksandra Dobrzańska – Wiceprezes LGD oraz przedstawiciele wszystkich gmin członkowskich Stowarzyszenia Bursztynowy Pasaż. W zebraniu uczestniczył również p. Marcin Ramczyk – Dyrektor LGD Dorzecze Łeby, który wsparł nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Gminę Choczewo reprezentował Zastępca Wójta – Arkadiusz Ceynowa.

Źródło: UG w Cewicach