# Tags
#Inwestycje

Budowa elektrowni jądrowej. Wojewoda Pomorski wydał decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji…  

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji dla elektrowni jądrowej. Umożliwi ona spółce Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) przeprowadzenie szczegółowych badań koniecznych do opracowania raportu lokalizacyjnego. Pierwsza w Polsce Elektrownia Jądrowa, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, ma powstać na obszarze Gminy Choczewo.

Uwaga ‼️ Jak informują Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o. o., decyzja ta była konieczna wyłącznie do pogłębionych badań geologicznych, niezbędnych do raportu lokalizacyjnego i zezwolenia na budowę wydawanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz nie przesądza o ostatecznym ustaleniu lokalizacji… ‼️

Powstająca na Pomorzu elektrownia jądrowa wpłynie na stabilność zasilania, będzie równoważyć prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i zapewni suwerenność energetyczną. To inwestycja w przyszłość, harmonijny rozwój i co najważniejsze bezpieczeństwo – mówi wojewoda pomorski Dariusz Drelich. –  Gratuluję wszystkim zaangażowanym w proces inwestycyjny.

Decyzja o wskazaniu lokalizacji została wydana na potrzeby przeprowadzenia przez PEJ pogłębionych badań geologicznych koniecznych do opracowania raportu lokalizacyjnego i uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Otrzymana decyzja o wskazaniu lokalizacji inwestycji nie przesądza o jej ostatecznym ustaleniu.

Przypomnijmy, że w lipcu br., inwestycja otrzymała zielone światło od Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Oznaczało to, że projekt jest zgodny z interesem publicznym i realizowaną przez państwo polityką energetyczną. W sierpniu br. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) złożyła do Wojewody Pomorskiego wniosek o wydanie decyzji lokalizacyjnej. 

W ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej planowane jest wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych – elektrownia na Pomorzu jest pierwszą z nich. Za realizację inwestycji odpowiada PEJ – spółka celowa utworzona do koordynacji procesu budowy.

Źródło informacji: gdańsk.uw.gov.pl