# Tags
#Oświata

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty w Gminie Choczewo, Powiecie Wejherowskim, Województwie Pomorskim i w kraju…

Punktualnie o godz. 08:30 portal Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) opublikował wyniki tegorocznych egzaminów ósmoklasisty. Pojawiły się one na stronie „Zintegrowanego Interfejsu Użytkownika”. Można tam sprawdzać wyniki na kontach uczniów oraz bezpośrednio w swojej szkole. Wyniki w poszczególnych województwach, powiatach i gminach można przeanalizować na stronie wspomnianej już wyżej CKE. Jakie wyniki uzyskała nasza gmina, a konkretnie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie (szkoła w Ciekocinie nie miała w tym roku klasy VIII)?

W 2024 roku w Polsce, średni wynik z języka polskiego to 61%, z matematyki – 52% i z j.angielskiego – 66%, średnia z trzech przedmiotów – 59,66%

W województwie pomorskim średnie wyniki kształtowały się odpowiednio: 59,14% – 51,06% – 66,48% i średnia w trzech przedmiotów – 58,89 %. W powiecie wejherowskim średnie wyniki kształtowały się odpowiednio na poziomie: 59,92% – 49,27% – 63,71% i średnia w trzech przedmiotów – 56,80 %

W 2024 roku w gminie Choczewo średnie wyniki kształtowały się odpowiednio na poziomie: 36,68%26,19%40,77% i średnia w trzech przedmiotów – 34,55%. Dla porównania w 2023 roku w gminie Choczewo średnie wyniki kształtowały się odpowiednio na poziomie: 61,12%42,99%56,52% i średnia w trzech przedmiotów – 53,54%, z kolei w 2022 roku odpowiednio: 57,29%57,81%63,60% i średnia w trzech przedmiotów – 59,67%

Uczniowie ósmych klas egzaminy pisali w połowie maja. Do rozwiązania były testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Testy nie miały granicy punktowej do zaliczenia a wyniki były przedstawione w procentach (ile uczeń zdobył za zadania).

Wynik i źrodło informacji >  https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/