# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy

Znamy kalendarz wyborczy wyborów samorządowych 2024. Do kiedy można będzie zgłaszać kandydatów na radnych? 

W wykazie prac legislacyjnych Prezesa Rady Ministrów pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, który czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Z dokumentu tego wynika, że wyboru odbędą się w dn. 07.04.br i 21.04.br a do rozporządzenia został załączony kalendarz określający terminy poszczególnych czynności wyborczych.

Zgodnie z powyższym kalendarzem do dn. 04.03.br do godz. 16.00 będzie można zgłaszać listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic w Warszawie. Termin zgłaszania kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upłynie 14 marca o godz. 16.00. Pełnomocnicy będą mieli czas do 12.02.br na zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. 

Jak wskazano w kalendarzu, najpóźniej do 28 marca gminy będą musiały podać do publicznej wiadomości informację o organizacji w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego. Poniżej pełna treść kalendarza wyborczego.

Źródło informacji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, PAP