# Tags
#Kultura

Potrafisz napisać nową legendę o „Błękitnej Krainie” lub Ziemi Choczewskiej?

Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Lęborska – Łeba” ogłasza rozpoczęcie XVIII Otwartego Konkursu LiterackiegoLegendy Błękitnej Krainy”. Głównym jego celem jest, podobnie jak w latach ubiegłych, popularyzacja wiedzy o ziemi lęborskiej oraz terenach ościennych. Tematem inspirującym wyobraźnię uczestników będzie, już tradycyjnie, napisanie legendy związanej z Błękitną Krainą (czyli historycznym terenem Ziemi Lęborskiej), obejmującą obszar obecnego powiatu lęborskiego oraz gmin Łęczyce, Gniewino, Choczewo, Czarna Dąbrówka, Linia i Potęgowo…


Nadesłane prace zostaną ocenione i nagrodzone w ramach kategorii uwzględniających wiek osób biorących udział w konkursie (7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 lat – osoby dorosłe) oraz kategorii specjalnej dla najlepszej legendy dotyczącej jedynie miasta Lęborka („Nagroda Burmistrza Miasta Lęborka”). Wzorem lat ubiegłych, jurorzy przyznają również „Grand Prix” (nagroda finansowa). Każdy uczestnik ma możliwość dostarczenia na konkurs maksymalnie do czterech legend, które muszą być opatrzone godłem słownym i graficznym. Termin dostarczania prac upływa 18 marca 2024 roku.

Prace należy nadsyłać na adres: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Lęborska – Łeba, ul. Dworcowa 8a, 84-300 Lębork lub też osobiście dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia (budynek dworca PKP) albo przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lotzl@wp.pl (w formacie pdf lub jpg). Kontakt telefoniczny: 601-825-206  Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie na stronie organizatora (www.lotzl.lebork.pl)