# Tags
#Lokalny samorząd

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Choczewo…

Kilka dni temu zostało rozstrzygnięte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg gminnych” (w Gminie Choczewo). Dokonano też wyboru najkorzystniejszych ofert, gdzie wśród kryteriów oceny znalazły się „cena” (60 pkt.) oraz „gotowość do świadczenia usługi” (40 pkt.), za co można też było otrzymać  100 pkt. W postępowaniu tym max. ocenę 100 pkt. otrzymały dwie lokalne firmy: „Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Dziobak” z Lubiatowa i „Firma Dariusz Godula w spadku” z Sasina, które jako jedyne złożyły swoje oferty.  

W myśl rozstrzygnięcia, o którym mowa powyżej firma „Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Dziobak” z Lubiatowa obsługiwać będzie rejon nr 1 (obejmuje utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Jackowo, Kierzkowo, Kopalino. Szacunkowa długość dróg w rejonie do odśnieżania wynosi łącznie 20,59 km oraz 10,87 km do zwalczania śliskości) – z ceną wskazaną w ofercie: 69.300 zł oraz rejon nr 4 (obejmuje utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Choczewko, Choczewo, Łętowo, Słajkowo, Starbienino. Szacunkowa długość dróg w rejonie do odśnieżania wynosi łącznie 13,33 km oraz 7,66 km do zwalczania śliskości. Dodatkowo odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości podlega parking przy urzędzie gminy o powierzchni 805,0 m2, miejsce postojowe za budynkiem Urzędu Gminy Choczewo o powierzchni ok 1530 m2, chodnik przy ul. Wojska Polskiego o powierzchni 300 m2 i chodnik przy ul. Puckiej (do cmentarza) o powierzchni 1050 m2, oraz pętla autobusowa w Karczemce Gardkowskiej) z cena wskazaną w ofercie: 54.020 zł.

Z kolei „Firma Dariusz Godula w spadku” obsługiwać będzie rejon nr 2 (obejmuje utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Ciekocino, Sasino, Słajszewo. Szacunkowa długość dróg w rejonie do odśnieżania wynosi łącznie 8,98 km oraz 2,38 km do zwalczania śliskości) z ceną wskazaną w ofercie: 30.830 zł oraz rejon nr 3 (obejmuje utrzymanie dróg gminnych w sołectwach: Borkowo, Gościęcino, Zwartówko. Szacunkowa długość dróg w rejonie do odśnieżania wynosi łącznie 5,13 km oraz 2,06 km do zwalczania śliskości) z ceną wskazaną w ofercie: 30.830 zł.