# Tags
#Inwestycje

Zielone światło dla przyłącza elektroenergetycznego „Baltic Power” na odcinku morskim…

Wojewoda Pomorski wydał wczoraj decyzję zatwierdzającą pozwolenie na budowę przyłącza elektroenergetycznego farmy „Baltic Power” na odcinku morskim. To ważny krok naprzód w realizacji inwestycji Orlenu i Northland Power, która przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej na polskim wybrzeżu.

Decyzja wojewody z dn. 01.08.br, dotyczy przyłącza elektroenergetycznego dla inwestycji „Budowa przyłącza elektroenergetycznego Morskiej Farmy Wiatrowej na odcinku morskim – część morska”, która zostanie zrealizowana na terenie działki nr 375 obręb 0016 Kierzkowo, jednostka ewidencyjna 221504_2 Choczewo, obejmując morskie wody wewnętrzne oraz obszar morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Decyzja wojewody > https://www.gdansk.uw.gov.pl/attachments/article/4741/WI-II.7840.1.244.2022.SJ-decyzja-130-2023-SJ1.pdf

Projekt został pozytywnie zaopiniowany, a podczas prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń wobec planowanej inwestycji. Dodatkowo, inwestor uzyskał wcześniej wymagane zezwolenia m.in. od Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które potwierdzają zgodność zasad lokalizacji i utrzymania infrastruktury w wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Ponadto przeprowadzona uprzednio ocena oddziaływania na środowisko stwierdziła minimalny wpływ na ekosystemy morskie, a projektowa dokumentacja spełnia wymogi bezpieczeństwa, zawierając plany podmorskiej linii energetycznej zgodnie z wytycznymi decyzji.

Morska Farma Wiatrowa Baltic Power to przedsięwzięcie realizowane przy współpracy Orlenu i Northland Power, cieszące się wsparciem władz lokalnych i zaufaniem społeczności. W maju rozpoczęła się budowa lądowej stacji elektroenergetycznej w gminie Choczewo, co umożliwi odebranie energii wytwarzanej na morzu i przekazanie jej do krajowej sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z harmonogramem, produkcja energii ma rozpocząć się w 2026 roku, co wzmocni krajowe wysiłki w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Decyzja Wojewody Pomorskiego stanowi istotny krok naprzód w realizacji projektu Baltic Power i otwiera nowe perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii na polskim wybrzeżu. Projekty farm wiatrowych na Bałtyku zyskują na znaczeniu, wnosząc istotny wkład w walkę ze zmianami klimatycznymi i umożliwiając Polsce osiągnięcie krajowych celów zrównoważonego rozwoju.

Źródło informacji: gospodarkamorska.pl, zdjęcie: shutterstock