# Tags
#Lokalny samorząd

Zaproszenie do Bolszewa na konsultacje „Fundusze europejskie dla rybactwa”

Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” zaprasza na spotkanie dotyczące przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się o godz. 17:00 w dn. 24.05.br (środa) w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bolszewie przy ul. Reja 9. Będzie to kolejne z 10 zaplanowanych spotkań, które mają na celu uwzględnienie potrzeb samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i mieszkańców przy tworzeniu budżetu w ramach „Funduszy Europejskich dla Rybactwa” w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Zapraszamy szczególnie osoby związane z sektorem rybackim: armatorów, hodowców i rybaków, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji, przedsiębiorstw i mieszkańców. Liczymy na pomysły, sugestie i propozycje dotyczące Państwa potrzeb jakie będą mogły być zrealizowanie w ramach „Funduszy Europejskich dla Rybactwa”. Na spotkaniu zostanie przedstawiony stan wdrażania funduszy, plan działania naszego stowarzyszenia w aplikowaniu o środki pomocowe w ramach lokalnych strategii rozwoju oraz szacowany budżet i możliwości uzyskania dofinansowania w nowym okresie programowania.