# Tags
#Oświata

Już od jutra… egzamin ósmoklasisty w Choczewie i Ciekocinie

Już jutro, 23 maja, w dwóch Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Choczewie i Ciekocinie rozpoczyna się egzamin ósmoklasisty, gdzie 81 uczniów (w tym także uczniów ukraińskich) kończących szkołę podstawową przystąpi do testu pisemnego z trzech przedmiotów obowiązkowych: z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Największa grupa ósmoklasistów – 78 zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego a kolejne 3 – z języka rosyjskiego. 

Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej zmierzą się z testem w dniach od 23 do 25 maja. W zależności od rodzaju arkusza (standardowy, dla osób z orzeczeniem) na rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie będą mieli od 120-180 minut, z matematyki – od 100-150 minut, a z języka obcego nowożytnego – od 90-135 minut. 

  • 23 maja (wtorek) godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego        
  • 24 maja (środa) godz. 9:00 – egzamin z matematyki        
  • 25 maja (czwartek) godz. 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. W związku z tym, że nie ma minimalnej liczby punktów, jaką muszą otrzymać uczniowie. Tego testu nie można nie zdać. Warto  jednak przyłożyć się do egzaminu, ponieważ wyniki mają wpływ na pomyślne przejście procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  – liceów, techników czy szkół branżowych. 

Kiedy będzie można sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty? Centralna Komisja Egzaminacyjna informuje, że w tym roku uczniowie poznają swoje wyniki w dn. 03.07.br. Aby sprawdzić ilość uzyskanych punktów z poszczególnych przedmiotów, każdy uczeń musi zalogować się na stronie internetowej CKE podając w odpowiednim okienku swój PESEL i hasło, które ósmoklasista otrzyma w swojej placówce edukacyjnej. Z kolei zaświadczenia o wynikach tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zostaną wydane w dn. 06.07.br 

Na egzaminie ósmoklasisty uczniowie mają obowiązek posiadania ze sobą długopisu (lub pióra) z czarnym tuszem bądź atramentem. Warto zaznaczyć, że tylko takim długopisem należy zapisywać odpowiedzi na karcie egzaminacyjnej. Na egzamin z matematyki trzeba wziąć ponadto linijkę, która pomoże wykonywać rysunki. Należy jednak pamiętać, że stosowanie ołówka jest zabronione. Niedozwolone jest również wnoszenie na salę egzaminacyjną wszelkich urządzeń telekomunikacyjnych (np. smartwatche i telefony komórkowe).

Zdjęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie (FB)