# Tags
#Inwestycje #Mieszkańcy

„Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino” [zdjęcia]

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców, dotyczące projektu „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo-Kopalino”, w którym wzięło udział ok. 60 osób w terenu naszej gminy. Dzisiejsze spotkanie było jednym z cyklu pięciu (m.in. w Wicku, Garczegorzu, Gniewinie i Wejherowie) a jego celem było zaprezentowanie dwóch wariantów przebiegu linii kolejowych do elektrowni jądrowej, omówienie uwarunkowań związanych z tymi przebiegami, podstawowe informacje techniczne a także pytania i dyskusja zebranych osób.

Inwestora reprezentowało blisko 20 osób, w tym przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Spółki „Multiconsult Polska”, Spółki „Transprojekt Gdański” i Spółki „Polskie Elektrownie Jądrowe”. W spotkaniu wzięli również udział Krzysztof Czopek – Dyrektor Departamentu ds. Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Jakub Pietruszewski – Dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. Gminę Choczewo reprezentowali natomiast: Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka, Zastępca Wójta – Arkadiusz Ceynowa, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Łasiński oraz radni i sołtysi.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor Projektu – Pani Anna Arentowicz z PKP S.A., która przedstawiła cele realizacji projektu (zapewnienie dostępu kolejowego do planowanej elektrowni jądrowej na czas jej budowy i przyszłej eksploatacji, dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów oraz dp prognozowania kierunków rozwoju oraz zwiększenie dostępności transportu kolejowego), zakres przedsięwzięcia w dwóch wariantach (preferowanym i opcjonalnym) oraz harmonogram realizacji inwestycji w latach 2022-2029, a także procedurę administracyjną projektu (decyzja środowiskowa, decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzja wodno-prawna i pozwolenie na budowę).

W dalszej części spotkania zostały przedstawione informacje techniczne gminnego zakresu przyszłej linii kolejowej w dwóch wariantach: czerwonym (preferowanym) i niebieskim (opcjonalnym), zakładane parametry eksploatacyjne oraz przedstawiono szczegółowa prezentację przebiegu linii kolejowych, z których można się było dowiedzieć m.in. o planowanej „małej” obwodnicy Choczewa (w stronę ul. Bałtyckiej) i Lublewka. Krzysztof Czopek – Dyrektor Departamentu ds. Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zasygnalizował też, że co prawda projekt, dotyczący „dużej” obwodnicy Choczewa (od Lublewka do przyszłego węzła komunikacyjnego w Żelaźnie) zgłoszony do „Polskiego Ładu” przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku (na 100 mln.) ostatecznie „przepadł”, tym niemniej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej zasugerowała, by Urząd Marszałkowski nadal się starał o te pieniądze na „dużą” obwodnicę a te na pewno się znajdą.

Po przedstawieniu pełnej trasy kolejowej w granicach naszej gminy przyszedł czas na pytania mieszkańców gminy Choczewo…