# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy

X Spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów [zdjęcia]

Dzisiaj w Gdańsku odbyło się „X Spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów”, w którym wzięli też udział Zastępca Wójta Gminy Choczewo – Arkadiusz Ceynowa oraz Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów – Jerzy Żuczek. Podczas forum ogłoszono, że Laureatem Konkursu „Pomorskie dla Seniorów” w kategorii „Zwyczajny – Niezwyczajny”, zorganizowanego przez Marszałka Województwa Pomorskiego, został Jerzy Ruszkowski z Malborka.

W całym woj. pomorskim mamy w chwili obecnej 47 gminnych i 3 powiatowe rady seniorów. Na ogólną liczbę 2.346.982 mieszkańców woj. pomorskiego, mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym stanowią 21% (497.080), a seniorzy reprezentowani przez Gminne Rady Seniorów – 69% (341.446 osób).

Podczas dzisiejszego spotkania omówiono m.in. zasady aplikowana przed jednostki samorządu terytorialnego woj. pomorskiego o przyznanie rekomendacji do uzyskania pomocy finansowej udzielanej przez Sejmik Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zadań własnych gminy, wskazanych przez Gminną Radę Seniorów, utworzoną przez radę Gminy – „Pomorskie Rady Seniorów 2023” (vide – uchwała nr 540/452/23 Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 16.05.br).

Główną zasadą przedsięwzięcia jest:

– promowanie partycypacji społecznej osób starszych,

– upowszechnianie aktywności seniorów oraz polityki senioralnej poprzez wspieranie inicjatyw Rad Seniorów,

– polepszanie jakości życia mieszkańców regionu w wieku senioralnym a także zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności,

– Samorząd Województwa zaplanował na dotacje kwotę 200.000 zł brutto

O tym kto może aplikować, o co i w jakiej formie dowiesz się z poszczególnych plansz, o których mowa poniżej. Termin naboru wniosków – do 30.06.br, termin realizacji zadania – do 15.12.br, aplikować można tylko dla jednego zadania ze swojego terenu. Wkład finansowy Urzędu Gminy stanowi minimum 50 % całkowitego kosztu brutto zadania. Wkład finansowy samorządu województwa stanowi do 50% całkowitego kosztu, ale nie więcej niż 10.000 zł. Wniosek aplikacyjny znajduje się wśród poniższych załączników.

X Spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów [zdjęcia]

Farmy wiatrowe na Bałtyku