# Tags
#Inwestycje

Farmy wiatrowe na Bałtyku

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał, jak dotychczas 14 decyzji dotyczących budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Pierwsza z nich – Baltic Power ma zostać oddana do użytku w 2026 r. Rocznie, czystą energią, zasilać będzie ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych przez ponad 25 lat. Z kolei uruchomienie MFW Baltica 2 i 3 planowane jest do 2030 r. Baltic Power tworzy Grupa ORLEN i Northland Power. Farma powstaje na Bałtyku, 22 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa. Zgodnie z harmonogramem montaż fundamentów rozpocząć się ma w 2024 r., w kolejnym montaż turbin, kabli i stacji, a w 2026 r. farma ma zostać oddana do użytku.

Baltic Power – dotychczas wydane decyzje lokalizacyjne i pozwolenia na budowę:

•    przyłącze Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – linia kablowa wraz z towarzysząca infrastrukturą na lądzie

•    przyłącze MFW Baltic Power do KSE – stacja abonencka Choczewo

•     przyłącze MFW Baltic Power do KSE – dot. linii kablowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na lądzie

•    Przyłącze MFW Baltic Power do KSE – dot. przyłącza elektroenergetycznego

•    budowa stacji abonenckiej 220/400kV dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltic Power – Choczewo

Baltica, której udziałowcami są PGE i  Ørsted, powstanie w części Bałtyku między Łebą a Ustką. Odległość od najbliższych turbin wiatrowych do brzegu wyniesie co najmniej 25 km. Infrastruktura lądowa niezbędna do funkcjonowania MFW Baltica znajdzie się w gminie Choczewo. Powstaje w dwóch etapach: Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW. Uruchomienie obu planowane jest do 2030 roku.

Baltica 2 i 3 – dotychczas wydane decyzje lokalizacyjne i pozwolenia na budowę:

•    lokalizacja infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-2 (zespół urządzeń służących do wyprowadzenia mocy)” w części lądowej (kabel + lądowa stacja elektroenergetyczna Kierzkowo)

•    lokalizacja infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-2 w z części morskiej, na terenie: wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego oraz obszaru morskich wód wewnętrznych

•    budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-2 – lądowa stacja transformatorowa wraz z przyłączeniem do KSE Kierzkowo

•    budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-2 (w obszarze lądowym”

•    lokalizacja infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 w części lądowej (kabel + lądowa stacja elektroenergetyczna Kierzkowo)

•    lokalizacja infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 w części morskiej, na terenie: wyłącznej strefy ekonomicznej, morza terytorialnego oraz obszaru morskich wód wewnętrznych

•    budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 – lądowa stacja transformatorowa wraz z przyłączeniem do KSE” Kierzkowo

•    budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 – w obszarze lądowym

•    budowa infrastruktury przyłączeniowej MFW Baltica-3 – droga dojazdowa do lądowych stacji transformatorowych

Źródło informacji: Pomorski Urząd Wojewódzki