# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy

Wybory samorządowe najwcześniej… 07.04.2024 roku

W wyborach samorządowych Polacy wybiorą członków organów jednostek samorządu terytorialnego, takich jak rady gmin, rady powiatów, sejmików województw, prezydentów, burmistrzów miast i wójtów. Poprzednie wybory samorządowe w Polsce odbyły się 21 października 2018 roku. W związku z tym, że kadencja samorządów trwa obecnie pięć lat (została wydłużona w 2018 roku), to termin kolejnych wyborów, zgodnie z kalendarzem wyborczym, przypadał na jesień 2023 roku. Poprzedni rządząca większość zdecydowała o wydłużeniu kadencji samorządów do dn. 30.04.2024 roku.

Zgodnie z kodeksem wyborczym, termin wyborów samorządowych wyznacza Prezes Rady Ministrów. Art. 371 ust. 1 tegoż kodeksu mówi, że… „wybory do rad zarządza się nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad…”. Oznacza to, że wybory powinny się odbyć po 31 marca 2024 roku, ale nie później niż 23 kwietnia.

Prof. dr hab. Marek Zubik, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnia, że możliwe terminy to 7 kwietnia, 14 kwietnia i 21 kwietnia. Teoretycznie możliwym byłby też data 31 marca, gdy przypada Wielkanoc i 1 kwietnia, gdyż wtedy przypada Poniedziałek Wielkanocny, czyli dzień ustawowo wolny od pracy. Zarządzenia terminu wyborów należy się spodziewać najpóźniej na przełomie roku.

Źródło informacji: tvn24.pl

Wybory samorządowe najwcześniej… 07.04.2024 roku

Tragiczne zdarzenie w Jackowie…