# Tags
#Lokalny samorząd

Wybory samorządowe 2024 – kolejne komitety wyborcze w Gminie Choczewo… 

Pierwszą ważną datą kalendarza, zaplanowanych na dn. 07.04.br „Wyborów Samorządowych” jest 12.02.br (poniedziałek), kiedy to upływa termin na zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. W dniu dzisiejszym Komisarz Wyborczy w Słupski I wydał postanowienia, w których postanawia przyjąć zawiadomienia o utworzeniu kolejnych trzech komitetów wyborczych, zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych w Gminie Choczewie… Jakie to komitety?

1. Komitet Wyborczy Wyborców „BLIŻEJ LUDZI” (postanowienie nr 116/167/2024 z dn. 06.02.br) z siedzibą w Lubiatowie,

2. Komitet Wyborczy Wyborców Gminy Choczewo „CZAS DZIAŁAĆ SKUTECZNIE” (postanowienie nr 116/172/2024 z dn. 06.02.br) z siedzibą w Choczewie,

3. Komitet Wyborczy Wyborców „GMINY CHOCZEWO” (postanowienie nr 116/236/2024 z dn. 07.02.br) z siedzibą w Choczewie,

4. Komitet Wyborczy Wyborców „MIESZKAŃCÓW GMINY CHOCZEWO” (postanowienie nr 116/237/2024 z dn. 07.02.br) z siedzibą w Choczewie,

5. Komitet Wyborczy Wyborców „RAZEM DLA CHOCZEWA” (postanowienie nr 116/252/2024 z dn. 07.02.br) z siedzibą w Choczewie

Oprócz w/w komitetów wyborczych istnieje jeszcze szereg innych, które zamierzają zgłaszać kandydatów na radnych na terenie województwa pomorskiego, a zatem teoretycznie i w Gminie Choczewo, ale z postanowień Komisarza Wyborczego w Słupsku I to nie wynika. Będziemy monitorować ten temat…

Kolejne ważne daty kalendarza wyborczego, to:

4 marca 2024 roku o godz. 16.00 – upływa termin zgłaszania terytorialnym komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy;

8 marca 2024 roku – upływa termin zgłaszania komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych;

13 marca 2024 roku – upływa czas na przyznanie przez PKW jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw;

14 marca 2024 roku o godz. 16.00 – upływa termin zgłaszania gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.