# Tags
#Sołectwa

Wsparcie sołectw… Kopalino, Łętowo i Sasino

W ramach programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” dwanaście sołectw w gm.  Choczewo uzyskało wsparcie na rozwój miejsc aktywności lokalnej, które służą lokalnej społeczności do spotkań i wspólnego spędzania czasu. Projekty miały odpowiadać na największe potrzeby w sołectwach i wspólnie z sołtysami, a także z przedstawicielami mieszkańców zostały wypracowane ich zakresy.

Dzięki dofinansowaniu w ramach Programu w sołectwie Kopalino zrealizowano ścieżkę rekreacyjno-dydaktyczną „Stary Młyn”, w tym utworzono miejsce do odpoczynku dla osób przemierzających ścieżkę oraz stworzono materiały informacyjno-edukacyjne o ważnych punktów na mapie sołectwa. Ponadto, został zakupiony namiot z logo sołectwa, który posłuży mieszkańcom podczas festynów oraz lokalnych imprez.

W sołectwie Łętowo została zrealizowana modernizacja i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej. Dzięki realizacji projektu, oprócz oszczędności energii cieplnej, będzie można w bardziej komfortowy sposób korzystać z budynku, w którym odbywa się wiele zajęć i spotkań, również dla dzieci i młodzieży.

Z kolei w sołectwie Sasino w ramach dofinansowania zakupiono wyposażenie do siłowni znajdującej się w budynku świetlicy. Sprzęt będzie służył zarówno mieszkańcom – dzięki możliwości odbywania treningów i wspólnego spędzania czasu w aktywny sposób, jak i członkom OSP Sasino, których jednostka znajduje się w tym samym budynku, a duża dostępność sprzętów sportowych daje możliwość podnoszenia sprawności fizycznej. Projekty sołeckie były realizowane przez Urząd Gminy Choczewo.

Źródło i zdjęcia: gmina-napędzana-wiatrem.pl