# Tags
#Inwestycje

Wojewoda pomorski wydał trzy pierwsze pozwolenia na budowę farm wiatrowych dla „Baltic Power”

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku już wkrótce się rozpocznie. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich wydał dziś trzy pierwsze decyzje o pozwoleniu na budowę dla „Baltic Power”. Pozwolenia dotyczą trzech zadań związanych z budową morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1200 MW oraz infrastrukturą związaną z tymi farmami. Zadania te obejmują…

• budowę dwóch stacji elektroenergetycznych na Morzu Bałtyckim
• budowę sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej łączącej morskie turbiny wiatrowe i stacje transformatorowe transformatorowych
• budowę 76 morskich turbin wiatrowych na Morzu Bałtyckim.

Wszystkie te inwestycje są częścią przedsięwzięcia „Zespół morskich farm wiatrowych o maksymalnej łącznej mocy 1200 MW oraz infrastruktura techniczna, pomiarowo-badawcza i serwisowa związana z etapem przygotowawczym, realizacyjnym i eksploatacyjnym („MFW Baltic Power”)”.

Projekt Baltic Power zlokalizowany jest około 23 km na północ od linii brzegowej na wysokości Choczewa i Łeby. To najbardziej zaawansowana inwestycja realizowana na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Budowa morskich farm wiatrowych to złożony i wieloetapowy proces. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie budowy farmy planowane jest na rok 2024, a jej oddanie do użytku w roku 2026.

Źródło informacji i grafika: Pomorski Urząd Wojewódzki