# Tags
#Mieszkańcy

Wojewoda Pomorska – Beata Rutkiewicz ogłosiła przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie województwa pomorskiego…

W tym roku do kwalifikacji wojskowej muszą stawić się mężczyźni, którzy przyszli na świat w 2005 roku, a także w latach 2000-2004, którzy nie stawali jeszcze przed komisją. Wezwania otrzymają też osoby, które w latach 2022-2023 zostały uznane za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, a także kobiety z roczników 1997-2005, które posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz uczą się, aby je zdobyć i kończą naukę w tym roku.

W Pomorskiem wezwanie takie otrzyma 11.692 osoby z rocznika 2005 oraz 2.105 osób z roczników starszych. Młodzi mieszkańcy powiatu wejherowskiego, w tym także z terenu Gminy Choczewo staną wkrótce przed komisją, która określi ich przydatność do służby wojskowej. Badania potrwają miesiąc, a każdy kto ma się stawić przed komisją dostanie stosowne wezwanie z dokładnie wyznaczonym terminie.

W tym roku Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w dniach od 19.02 do 19.04.br w Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 w godz. 07:30-13:30. Ostatniego dnia pracy komisji staną przed nią kobiety. 

Osoby, które po raz pierwszy zgłaszają się do kwalifikacji wojskowej, muszą przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający ustalenie tożsamości, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub naukę oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, a także posiadaną dokumentację medyczną i wypełniony kwestionariusz, który dołączony będzie do wezwania.

Źródło informacji: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku