# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy

Wnioski o szacowanie strat suszowych…

Podstawą oszacowania szkód jest (jak w latach ubiegłych) jest złożenie przez rolnika wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą” która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego. Aby złożyć wniosek przez aplikację, rolnik musi mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane…

Aplikacja > https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Aby złożyć wniosek przez aplikację, rolnik musi mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).

Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

W przypadku, gdy rolnik chciałby dodatkowo (nieobowiązkowe), aby szacowania dokonała również gminna komisja poprzez lustrację na miejscu, rolnik może złożyć wniosek do Urzędu Gminy w Choczewie w terminie od 01.08.2023 r. do 07.08.2023 r. (umożliwiającym dokonanie szacowania nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy).  Szacowane będą wyłącznie uprawy pozostające na polach, uprawy zlikwidowane lub zebrane nie będą szacowane. Szacunki przez komisję nie gwarantują wyższej wypłaty odszkodowania.

Wniosek o szacowanie przez gminną komisję do pobrania pod linkiem https://bip.choczewo.com.pl/artykul/202/4908/wniosek-o-szacowanie-szkod-susza lub w Urzędzie Gminy w Choczewie. Do wypełnionego wniosku o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2023.

Źródło informacji: Weronika Zielaskiewicz (UG Choczewo)