# Tags
#Inwestycje

Jest decyzja środowiskowa dla budowy linii 400 kV Choczewo-Żarnowiec…

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 28 lipca br. roku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy linii 400 kV Choczewo – Żarnowiec na Pomorzu. Określa ona m.in. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych. Decyzja ta umożliwia spółce „Polskie Sieci Elektroenergetyczne” wystąpienie o tzw. decyzję lokalizacyjną, co planowane jest na pierwszą połowę 2024 roku.

Projektowana inwestycja będzie miała swój początek przy projektowanej stacji elektroenergetycznej (dalej SE) SE Choczewo i prowadzić będzie na płd.-wsch. w stronę istniejącej SE Żarnowiec. Trasa linii przebiegać będzie przez obszary zlokalizowane na terenie gmin: Krokowa, Gniewino, Choczewo, w województwie pomorskim. Planowana długość linii to ok. 19,7 km. Linia 400 kV Choczewo – Żarnowiec przechodzić będzie przez Obszar Natura 2000 Opalińskie Buczyny PLH220099″ – wskazano w treści decyzji dyrektora RDOŚ w Gdańsku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podkreślają, że połączenie 400 kV Choczewo-Żarnowiec wzmocni system przesyłowy północnej Polski i pozwoli odebrać moc z pierwszych farm wiatrowych na Bałtyku. Ponadto, jak zaznaczono, linia Choczewo-Żarnowiec jest istotnym elementem programu inwestycyjnego, który operator konsekwentnie realizuje na Pomorzu już od kilku lat.

Obejmuje on budowę czterech nowych linii 400 kV o łącznej długości ok. 250 km i dwóch stacji elektroenergetycznych. Prowadzone są również prace modernizacyjno-remontowe istniejącej od lat infrastruktury. Nowe linie powstaną na terenie 22 gmin województwa pomorskiego. Stacje zlokalizowano będą w gminie Choczewo i gminie wiejskiej Słupsk. Budowa nowych sieci i stacji elektroenergetycznych na polskim wybrzeżu umożliwi najpierw przejęcie energii wytworzonej z morskich farm wiatrowych, a następnie rozesłanie jej w głąb kraju” – poinformowano.

Inwestycje z zakresu rozwoju sieci przesyłowej są przedsięwzięciami wysoce złożonymi, wymagającymi na etapie projektowania przeprowadzenia szeregu procesów konsultacyjnych i formalno-prawnych. Za nami ważny etap konsultacji społecznych, wytyczania trasy, gotowe są projekty linii, trwa pozyskiwanie tytułów prawnych i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości. Równolegle prowadzone są postępowania mające na celu uzyskanie decyzji środowiskowych dla wszystkich nowych linii wyprowadzających moc z morskich farm wiatrowych – wyjaśnia wiceprezes PSE Włodzimierz Mucha.

Źródło informacji: wnp.pl; Anna Trzeciakowska (twitter)