# Tags
#Mieszkańcy

Wielki Piątek – dzień sądu, męki i śmierci Chrystusa [zdjęcia]

Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św., a w kościołach naszej gminy odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Upamiętnia ona wydarzenia z życia Jezusa od pojmania Go w ogrodzie Getsemani, aż do Jego śmierci na krzyżu. Jest to dzień powagi, skupienia i postu. Wielki Piątek jest dniem najgłębszej żałoby w Kościele. Ołtarz jest tego dnia obnażony. Nie ma na nim krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów. Jak wyglądała Liturgia Męki Pańskiej w Kościele Piotra i Pawła w Ciekocinie?

Ksiądz i ministranci weszli do kościoła w ciszy. Przed ołtarzem ksiądz przez chwilę leżał krzyżem, a po modlitwie wstępnej czytał proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe oraz fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie odczytany został z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana. Po homilii w bardzo uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół polecił Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa… aby wszyscy zostali zbawieni. Szczególnie przejmujące były modlitwy o jedność chrześcijan, prośba za niewierzących i za Żydów.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest tzw. adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż zostaje wniesiony przed ołtarz. Ksiądz stopniowo odsłaniał ramiona Krzyża i zaśpiewał trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”… Po liturgii trzymany przez ministrantów Krzyż był udostępniony wiernym, by mogli go ucałować. Aż do Wigilii Paschalnej jest on najważniejszym elementem kościoła. Po adoracji Krzyża, Ksiądz przyniósł Najświętszy Sakrament i udzielił wiernym Komunii.

Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego. Przy dźwięku kołatki, odbyła się krótka procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu, gdzie odbywa się dalsza jego adoracja. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa. Cały wystrój tej kaplicy ma kierować uwagę na Ciało Pańskie. W wielu kościołach adoracja, często w asyście strażaków z OSP trwa przez całą noc, w kościele w Ciekocinie do godz. 21:00. Litrugia Męki Pańskiej rozpoczyna się najczęściej o godz. 15.00, gdyż wedle przekazu Ewangelii właśnie wtedy Jezus zmarł na Krzyżu…