# Tags
#Oświata

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas VI i VII w Choczewie [zdjęcia]

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie odbyły się dzisiaj zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki, zrealizowane w ramach projektu „Chociewiaki fajne dzieciaki”. Tematami poszczególnych spotkań z młodzieżą były: „Budowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie” (klasa VI a), „By nie nienawidzić w sieci” (VII a), „Budowanie relacji w zespołach klasowych w warunkach edukacji stacjonarnej” (VII b) i „Komunikacja z rówieśnikami, rodzicami, nauczycielami – sztuka asertywności” (VII c). Podczas warsztatów omówiono też ogólne zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Zajęcia prowadziła Pani Joanna Ogryzek z Centrum Edukacyjno-Szkoleniowego „Genesis” w Krakowie.