# Tags
#Oświata

Burza wokół podwyżek dla nauczycieli… 

Resort edukacji ujawnił, o ile wzrośnie pensja nauczycieli. Tymczasem nauczyciele już dzisiaj nie kryją rozczarowania, gdyż według wyliczeń Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP), nie będzie to zapowiadana podwyżka „nie mniej niż 1,5 tys. zł brutto”, a sporo mniej. Projekt MEN wywołał olbrzymią burzę w mediach społecznościowych. Wiceprezes ZNP – Urszula Woźniak stwierdziła, że… „obiecane w kampanii wyborczej… nie mniej niż 1,5 tys. zł brutto” nie dotyczy realnych wynagrodzeń, tylko średnich, do których wliczane są wszystkie dodatki…”. Z wyliczeń ZNP wynika bowiem, że nauczyciele początkujący otrzymają 1218 zł brutto więcej, mianowani – 1167 zł, a dyplomowani – 1365 zł.

Jak jednak twierdzi ministerstwo, zgodnie z zapowiedziami rządu, wynikające z Karty Nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie o ponad 1500 zł brutto. O 30% i 33%, w zależności od stopnia awansu zawodowego, wzrosną również stawki minimalne wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie nauczyciela jest wieloskładnikowe i nie składa się wyłącznie z wynagrodzenia zasadniczego. Na podwyżki dla nauczycieli szkolnych i przedszkolnych rząd przeznacza ponad 23 mld zł.

Po wprowadzonych przez rząd zmianach, uposażenia średnie wynikające z Karty Nauczyciela wzrosną o 1577 zł w przypadku nauczycieli początkujących, o 1720 zł u nauczycieli mianowanych i aż o 2198 zł w przypadku nauczycieli dyplomowanych. Resort rzypomina, że w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji skierowanego do konsultacji – określono minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego na rok 2024, które wzrosną względem 2023 roku o 33% dla nauczycieli początkujących oraz o 30% dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Pieniądze będą wypłacane z wyrównaniem od 1 stycznia

Jak wyjaśnia ministerstwo wynagrodzenie nauczyciela jest wieloskładnikowe. Nie składa się tylko z wynagrodzenia zasadniczego. Nauczyciele uprawnieni są do różnych dodatków. Część z tych dodatków na mocy ustaw i innych aktów prawnych powiązana jest z wynagrodzeniem zasadniczym. Wzrost wynagrodzenia zasadniczego automatycznie powoduje wzrost wartości niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli. Zapowiadając wzrost wynagrodzenia nauczycieli o 30%, nie mniej niż o 1500 zł brutto, brano pod uwagę ogólną płacę otrzymywaną przez nauczycieli (we wszystkich składnikach), a nie tylko wynagrodzenie zasadnicze – jeden element tego wynagrodzenia. Aby wypełnić to zobowiązanie, nauczycielom początkującym zapewniono wzrost wynagrodzenia o 33%.

Źródło informacji: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Związek Nauczycielstwa Polskiego,       grafika: ZNP Okręg Pomorski, MEN, pixabay