# Tags
#Mieszkańcy

W Wejherowie powstało Centrum Zdrowia Psychicznego. Będzie też obsługiwać pacjentów z Gminy Choczewo…

Informujemy, że w Wejherowie od 1 sierpnia 2023 roku zostało uruchomione Centrum Zdrowia Psychicznego, które mieści się przy ul. Gdańskiej 51. W centrum, które obsługuje pacjentów powiatu wejherowskiego, w tym z terenu miasta Wejherowa oraz gmin Choczewo, Łęczyce, Linia, Luzino, Szemud i gm. Wejherowo, znajduje się także: Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny, Poradnia Zdrowia Psychicznego oraz Zespól Leczenia Środowiskowego.

Centrum realizuje świadczenia refundowane na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego. Zapewnia również kompleksową opiekę zdrowotną nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na określonym obszarze terytorialnym dla osób powyżej 18 roku życia w formie pomocy doraźnej, stacjonarnej, dziennej, ambulatoryjnej oraz środowiskowej.

Natomiast pomoc doraźna w stanach nagłych i przypadkach pilnych udzielana jest w Psychiatrycznej Izbie Przyjęć przy Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego w Lęborku. W stanach nagłych świadczenia opieki zdrowotnej są udzielane niezwłocznie 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia. Więcej informacji pod numerem tel. 733-456-336

Źródło informacji: Urząd Miasta w Wejherowie