# Tags
#Inwestycje

Spółka PEJ podsumowuje ostatnie działania informacyjne w regionie, w którym powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa [zdjęcia]

Udział w ponad 40 wydarzeniach, cykl spotkań z mieszkańcami, Wakacyjne Punkty Informacyjne czy kolejna edycja Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych – to tylko niektóre z działań, które w ostatnich miesiącach zrealizowała na Pomorzu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe. Inwestor pierwszej elektrowni jądrowej od lat aktywnie działa w regionie, w którym powstać ma ta ważna energetyczna inwestycja. Wszystko po to, aby mieszkańcy mieli bieżący i ułatwiony dostęp do informacji nie tylko o samej elektrowni, lecz także o energetyce jądrowej.

Tylko w sezonie letnim przedstawiciele PEJ brali udział w ponad 40 wydarzeniach w gminach Choczewo, Gniewino oraz Krokowa. W ich trakcie nie tylko można było porozmawiać z ekspertami Polskich Elektrowni Jądrowych o inwestycji na Pomorzu, ale także uzyskać wiedzę ogólną dotyczącą energetyki jądrowej. W sumie od czerwca same tylko stoiska informacyjne PEJ odwiedziło ponad 800 osób, które były zainteresowane przede wszystkim etapem budowy i bezpieczeństwem przyszłej elektrowni, przebiegami drogi dojazdowej oraz połączenia kolejowego, które powstaną dzięki elektrowni, a także sposobami minimalizowania wpływu obiektu jądrowego na otoczenie i mieszkańców.

W ramach tegorocznego sezonu letniego, na przełomie czerwca i lipca spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zorganizowała także cykl spotkań informacyjnych dla wszystkich osób zainteresowanych inwestycją. Całodzienne dyżury eksperckie, dotyczące pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, odbyły się w Kopalinie, Sasinie, Słajszewie i Choczewie. Spotkania miały na celu zapewnienie mieszkańcom dostępu do aktualnych i wiarygodnych informacji dotyczących działań spółki, statusu inwestycji oraz programów rozwojowych w regionie.

– Dziękujemy mieszkańcom, turystom i władzom samorządowym za poświęcony nam czas oraz wszystkie rozmowy na temat elektrowni jądrowej, która powstanie na Pomorzu. W ciągu ostatnich miesięcy mieliśmy okazję jeszcze bardziej zaangażować się w życie gmin i powiatów znajdujących się w rejonie naszej inwestycji. Widzimy, że działania, które prowadzimy przynoszą pozytywne efekty, zwiększając wiedzę i świadomość o elektrowni jądrowej oraz wspierając finansowo rozwój lokalnej infrastruktury, kultury oraz edukacji i sportu, które są ważne dla mieszkańców i odwiedzających ten region turystów. Chcemy być odpowiedzialnym sąsiadem na każdym etapie realizacji inwestycji – podsumowuje Joanna Szostek, odpowiedzialna w PEJ za komunikację lokalną i relacje z interesariuszami.

Warto przypomnieć, że od 10 lat we wszystkich trzech gminach lokalizacyjnych – Choczewie, Gniewinie i Krokowej – na co dzień funkcjonują także Lokalne Punkty Informacyjne, w których każda osoba może uzyskać informacje na temat projektu.

Wspierając rozwój regionu, w którym powstanie pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, spółka PEJ kontynuuje także działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Funkcjonujący Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych pozwolił tylko od marca tego roku dofinansować ponad 60 lokalnych projektów. Dotyczyły one takich obszarów jak bezpieczeństwo, poprawa infrastruktury lokalnej, edukacja, sport czy też wsparcie wydarzeń kulturalnych. Pozyskane środki z Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych są ważnym uzupełnieniem budżetu gminy i poszczególnych sołectw. Tegoroczne wsparcie nie jest jeszcze zakończone, gdyż trwa obecna edycja programu i można ubiegać się o kolejne granty.

Źródło informacji:  Dział Komunikacji Zewnętrznej, Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.