# Tags
#Oświata

W grupie gmin wiejskich najlepszych ósmoklasistów ma… SP w Bojanie, ZSP w Choczewie na XVI miejscu…

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku opublikowała właśnie wyniki egzaminu ósmoklasistów w poszczególnych szkołach województwa pomorskiego. W zestawieniu dotyczącym powiatu wejherowskiego „ujęto” ogółem 61 szkół podstawowych, zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół niepublicznych zarówno z gmin wiejskich, jak i miejskich. W gminach wiejskich „sklasyfikowano” 34 szkoły, w gminach miejskich – 18 oraz 9 szkół niepublicznych. Która szkoła okazała się najlepsza, jak w tym zestawieniu wypadły szkoły w Choczewie i Ciekocinie?

Przypomnijmy zatem, że w 2023 roku średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty na poziomie ogólnopolskim to: 66% z języka polskiego, 53% z matematyki i 66% z angielskiego, na poziomie województwa pomorskiego to: 67 % z języka polskiego, 52 % z matematyki i 66% z angielskiego, na poziomie powiatu wejherowskiego to: 64% z języka polskiego, 50 % z matematyki i 62% z angielskiego a na poziomie Gminy Choczewo to: 61% z języka polskiego, 43% z matematyki i 57% z języka angielskiego

W grupie gmin wiejskich (34 szkoły) najlepszy średni wynik uzyskały:

 1. 71,3 % – SP w Bojanie (73% – j.polski/62% – matematyka/79% – j.angielski),
 2. 70,6 % – SP nr 1 w Bolszewie (72/62/78),
 3. 65,3 % – SP w Orlu (73/50/73),
 4. 59,6 % – SP w Koleczkowie (65/49/65),
 5. 59,3 % – SP w Kielnie (68/51/59),
 6. 58,3 % – SP nr 2 w Bolszewie (67/42/66),
 7. 57,6 % – SP w Gowinie (64/49/60),
 8. 57,6 % – SP w Bożympolu Wielkim (71/47/55)

———————————————————

16) 54,0 % – ZSP w Choczewie (62/43/57)

21) 50,0 % – ZSP w Ciekocinie (56/43/51)

W grupie gmin miejskich (18 szkół) najlepszy średni wynik uzyskały:

 1. 65,0 % – SP nr 5 Rumi (67/59/69),
 2. 64,3 % – SP Sióstr Salezjanek w Rumi (75/50/68),
 3. 64,0 % – SP nr 8 w Wejherowie (67/55/70)

W grupie szkół niepublicznych (9 szkół) najlepszy średni wynik uzyskały:

 1. 81,0 % – Społeczna SP nr 1 w Wejherowie (80/69/94),
 2. 79,6 % – Społeczna SP Ekologiczna w Rumi (74/77/88),
 3. 79,3 % – Społeczna SP w Karczemkach (79/77/82),
 4. 79,0 % – Salezjańska SP w Rumi (78/71/88),
 5. 77,0 % – SP Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie (75/74/82),
 6. 71,0 % – Prywatna SP im. Tony Halika w Redzie (69/64/80)

Najlepsze wyniki w z języka polskiego uzyskały:

 1. 80,0 % – Społeczna SP nr 1 w Wejherowie,
 2. 79,0 % – Społeczna SP w Karczemkach,
 3. 78,0 % – Salezjańska SP w Rumi

——————————————–

73,0 % – SP w Łebnie,

73,0 % – SP w Bojanie,

73,0 % – SP w Orlu,

72,0 % – SP nr 1 Bolszewie

Najlepsze wyniki w z matematyki uzyskały:

 1. 77,0 % – Społeczna SP Ekologiczna w Rumi,
 2. 77,0 % – Społeczna SP w Karczemkach,
 3. 74,0 % – SP Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie

——————————————–

62,0 % – SP w Bojanie,

62,0 % – SP nr 1 Bolszewie,

57,0 % – SP w Kębłowie

Najlepsze wyniki w z języka angielskiego uzyskały:

 1. 94,0 % – Społeczna SP nr 1 w Wejherowie,
 2. 88,0 % – Społeczna SP Ekologiczna w Rumi,
 3. 88,0 % – Salezjańska SP w Rumi

——————————————–

79,0 % – SP w Bojanie,

78,0 % – SP nr 1 Bolszewie,

73,0 % – SP w Orlu