# Tags
#Inwestycje #Lokalny samorząd

Rząd planuje uruchomienie specjalnego programu wsparcia inwestycji lokalnych w regionie pomorskim…

Rząd planuje uruchomienie jesienią br na Pomorzu specjalnego programu wsparcia samorządów w związku z realizacją w tym regionie strategicznych inwestycji energetycznych, takich jak elektrownia jądrowa czy farmy wiatrowe. Rozpoczęcie prac nad opracowaniem zasad tego programu, ogłosiła wczoraj w Wejherowie Anna Łukaszewska–Trzeciakowska – Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Rządowe wsparcie ma zapewnić regionowi zrównoważony rozwój zakładając przede wszystkim poprawę istniejącej infrastruktury drogowej oraz podniesienie jakości oferowanych usług edukacyjnych i publicznej opieki zdrowotnej. Działania i inwestycje, które zostaną objęte programem mają na celu przede wszystkim poprawienie jakości życia mieszkańców regionu i odwiedzających go turystów w trakcie oraz po realizacji strategicznych inwestycji.

Zaplanowane w  perspektywie kilku lat projekty energetyczne sprawią, że region Pomorza będzie jeszcze nowocześniejszym i bardziej rozwiniętym regionem w Polsce. Wraz z powstaniem nowych mocy wytwórczych powstaną tysiące miejsc pracy, a lokalne sektory przemysłu i usług otrzymają potężny impuls rozwojowy. Rząd RP ma świadomość, że wraz z realizacją tych wieloletnich strategicznych projektów równolegle powinna być rozbudowywana i dostosowywana infrastruktura lokalna dla mieszkańców, dlatego odpowiednio wcześnie przygotowuje program wsparcia inwestycji w tym regionie. Na program ten będą się składać skoordynowane działania inwestorów, samorządów oraz Państwa. Chcemy by zachodzące zmiany w jak największym stopniu przyczyniały się do poprawy jakości życia i pozytywnie oddziaływały na rzecz wszystkich lokalnych społeczności w regionie… – powiedziała Anna Łukaszewska – Trzeciakowska, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Źródło informacji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów