# Tags
#Oświata

W grupie gmin wiejskich najlepszych ósmoklasistów ma… Gmina Szemud, a jak wypadła Gmina Choczewo? 

61% z języka polskiego, 43% z matematyki i 57% z języka angielskiego – tak wyglądają średnie wyniki egzaminu ósmoklasistów w Gminie Choczewo w 2023 roku. Średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie, który zdawało 65 uczniów to: 62% z języka polskiego, 43% z matematyki i 57% z angielskiego, natomiast w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie (10 uczniów) to: 56% z języka polskiego, 43% z matematyki i 51% z angielskiego. Biorąc pod uwagę poszczególne klasy to najlepiej wypadła kl. VIII d z Choczewa: 71% z języka polskiego, 53% z matematyki i 65% a języka angielskiego.

Które gminy powiatu wejherowskiego wypadły najlepiej, jak nasi uczniowie wyglądają na tle powiatu, województwa i kraju? Wyniki z testów będą brane pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich ! Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła właśnie średnie wyniki dla całego kraju, a Okręgowe Komisje Egzaminacyjne – dla województw, które im podlegają. Każdy uczeń może sprawdzić swój wynik na swoim indywidualnym koncie. Na podstawie zbiorczych danych OKE, nasza redakcja przyjrzała się wynikom uczniów naszej gminy…

W 2023 r. średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty na poziomie ogólnopolskim to: 66% z języka polskiego, 53% z matematyki i 66% z angielskiego, na poziomie województwa pomorskiego to: 67 % z języka polskiego, 52 % z matematyki i 66% z angielskiego a na poziomie powiatu wejherowskiego to: 64% z języka polskiego, 50 % z matematyki i 62% z angielskiego.

Jak widać z powyższego, średnie wyniki szkół naszej gminy były o 3 pkt. procentowe słabsze od wyników powiatowych w przypadku języka polskiego, o 7 pkt. procentowych słabsze w przypadku matematyki i o 5 pkt. procentowych słabsze w przypadku języka angielskiego. Szkoła w Choczewie osiągnęła średnik wynik na poziomie 54% (średnia z trzech przedmiotów), szkoła w Ciekocinie – 50%, natomiast średni wynik dla gminy to – 53,6%.

W grupie gmin wiejskich, najlepsze wyniki osiągnęła Gmina Szemud – 60% (68% z języka polskiego, 52% z matematyki i 60% z języka angielskiego), tuż za nią uplasowały się Gmina Wejherowo – 58,6% (odpowiednio: 66/48/62) i Gmina Gniewino – 55% (64/48/53). Najsłabiej wypadły Gmina Łęczyce – 51,3% (61/43/50) i Gmina Linia – 49,6% (59/43/47).

W grupie gmin miejskich, najlepsze wyniki uzyskała Rumia – 63% (66/55/68), Reda – 62,3% (66/52/69) i Wejherowo – 58,3% (62/48/65)

Z języka polskiego najlepsze wyniki uzyskała Gmina Szemud – 68%, z matematyki… Rumia – 55% a z języka angielskiego – Reda – 69%. Najsłabsze wyniki uzyskały z kolei: Gmina Luzino z języka polskiego (57%), Gminy Choczewo, Linia i Łęczyce z matematyki (43%) oraz Gmina Łęczyce z języka angielskiego (50%).