# Tags
#Stowarzyszenia

Ankieta dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia „Dorzecze Łeby” 

W związku z trwającymi pracami nad Rybacką Lokalną Strategią Rozwoju obszaru ,,Dorzecza Łeby” na lata 2021-2027 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Ma ona na celu zapoznanie się z Państwa opinią na temat aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej obszaru gmin: Gniewino, Wejherowo, Choczewo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko oraz miast: Łeby, Lęborka.

Pozyskane dzięki Państwa zaangażowaniu informacje posłużą do opracowania jednych z kluczowych rozdziałów nowej Strategii Rozwoju Dorzecza Łeby: Charakterystyki obszaru i ludności objętej wdrażaniem LSR i Analizy potrzeb i potencjału LSR. Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna. Zapraszamy do udzielenia krótkich odpowiedzi i z góry dziękujemy za udział w badaniu. 

Ankieta > https://www.survio.com/survey/d/M4O2X9Y8Y2T6B7R9X