# Tags
#Oświata

W Ciekocinie pożegnano klasy VIII i… Panią Lidię Grabowską [zdjęcia]

Podczas dzisiejszej uroczystości zakończenia roku szkolnego 2022/2023 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie, niemniej uroczyście pożegnano także… Panią Lidię Grabowską, która przeszła na emeryturę. Pani Lidka rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Ciekocinie w 1994 roku, jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. W 2001 roku objęła funkcję Dyrektora szkoły, którą piastowała przez kolejnych 15 lat, po czym ponownie przeszła na etat nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Dla Pani Lidki rozpoczął się czas zasłużonego odpoczynku.

W imieniu Dyrekcji Szkoły, wszystkich pracowników szkoły, rodziców i samych uczniów dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie w edukację, wychowanie i wytrwałość w kształtowaniu kolejnych dziecięcych charakterów. Do życzeń dołączyli się dziś również Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka i Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Łasiński, a także Rada Rodziców.

Pani Lidko… wszystkiego najlepszego.