# Tags
#Oświata

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII w ZSP w Ciekocinie [zdjęcia]

Dzisiaj w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciekocinie miało miejsce zakończenie roku szkolnego 2022/2023, w tym 11 absolwentów klas VIII. Uroczystość poprowadził uczeń Szymon Łuc – Przewodniczący Samorządu Szkolnego. Na początek Dyrektor Szkoły – Róża Majchrzak przywitała przybyłych gości honorowych, m.in.: Wójta Gminy Choczewo – Wiesława Gębkę i Przewodniczącego Rady Gminy – Krzysztofa Łasińskiego, po czym, po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” dokonano zmiany pocztu sztandarowego flagi narodowej, którą od uczniów klas VIII przejęli uczniowie klas VII.   

W dalszej części uroczystości tytułem ucznia roku szkolnego 2022/2023 w kategorii klas IV-VIII a zarazem tytuł absolwenta roku otrzymała Dżuliana Mruczkowska z kl. VIII, II miejsce zajęła – Nikola Płotka z kl. VIII a III – Paweł Smolarek z kl. V. Tytuł ucznia roku w kategorii klas I-III otrzymała Amelia Jędruch z kl. III. Nagrodzono też uczniów osiągających najwyższe wyniki nauczania (powyżej średniej 4,75) i zachowania, którymi byli: Zofia Fornalik (kl. VI), Paweł Smolarek i Konrad Grabowiec (kl. V), Marcel Łuc, Lena Selonke i Zofia Obrzud (kl. IV) a także… Amelia Jędruch, Maja Płotka, Kaja Jędrych i Maciej Kuźmiński (kl. III), Barbara Niemiec i Oliwia Owczarzak (kl. II) oraz Hubert Stefański, Antoni Milczarek i Inga Zielonko (kl. I).

Siedmiu uczniom zostały wręczone „karty rowerowe” a najlepszym czytelnikom szkolnej biblioteki nagrody książkowe. Nagrodę indywidualną za wzorowe wypełnianie obowiązku Przewodniczącego Samorządu Szkolnego otrzymał Szymon Łuc (kl. VIII). Wręczono też nagrody za udział w konkursie plastycznym i konkursie historyczno-plastycznym im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

W dalszej części uroczystości wręczono Stypendium Wójta Gminy Choczewo za wysokie wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5,0), które z rąk Wiesława Gębki otrzymali Paweł Smolarek (kl. V) – z najwyższą średnią w szkole (5,21) i Marcel Łuc (kl. IV). Głos zabrał następnie Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka, który nagrodził także uczniów kl. V i IV Nagrodą Wójta za zajęcie I (2000 zł) i II miejsca (750 zł) w konkursie „Gmina Choczewo bez plastiku”.

W związku z przejściem na emeryturę Wójt podziękował raz jeszcze p. Lidii Grabowskiej i pożyczył jej. wszystkiego najlepszego. Do życzeń dołączył się również Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Łasiński. Władze gminy obdarowały również kwiatami Dyrektora Szkoły – Różę Majchrzak.

Później przyszła kolej na część artystyczną, której „hitem” okazał się skecz o nauczycielach ciekocińskiej szkoły w wykonaniu Amelii Jędruch i Amelii Pilch z kl. III oraz Pawła Milczarka z kl. VIII, który zza kotary wspaniale użyczył swoje głosu…

Na koniec nadszedł czas podziękowań… Dyrektorowi szkoły, nauczycielom, rodzicom i wychowawczyni kl. VIII – p. Aleksandrze Wojciechowskiej. Uroczystość zakończyła sesja fotograficzna absolwentów z nauczycielami i rodzicami, po czym… birety „absolwentów” pofrunęły w górę.

Powodzenia na nowym etapie życia…