# Tags
#Inne

V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów

Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach Unii Europejskiej w dn. 21.06.br organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

W Polsce wydarzenia te będą skoncentrowane w dn. 21.06.br, jednak w praktyce odbywać się będą przez cały okres wyjazdów wakacyjnych, a zaangażowana w nie będzie w szczególności Policja. Działania Policji będą polegały m.in. na rozpowszechnianiu materiałów wskazujących sposoby zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami, w tym na stronach internetowych Policji, w lokalnych mediach oraz poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy Policji.

W chwili obecnej dostępna jest broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom do mieszkań >  https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglary.pdf

Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji