# Tags
#Oświata

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas VIII w ZSP w Choczewie [zdjęcia]

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie miało dzisiaj miejsce zakończenie roku szkolnego 66 absolwentów klas VIII. Uroczystość prowadzili uczniowie klas VIII: Iga Werochowska i Tytus Garski, który na początek przywitał przybyłych gości honorowych, m.in.: Wójta Gminy Choczewo – Wiesława Gębkę, Przewodniczącego Rady Gminy – Krzysztofa Łasińskiego, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Joannę Mazurek, p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki – Monikę Dempc, Prezesa Choczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiecku – Piotra Zarzecznego i Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego – Marka Werochowskiego

Po wniesieniu sztandaru szkoły i złożeniu meldunku Przez Przewodniczącą Samorządu Szkolnego – Roksanę Gorlikowską, głos zabrali kolejno: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie – Andrzej Soboń oraz wspomniani już wyżej Wiesław Gębka, Krzysztof Łasiński i Piotr Zarzeczny, który nagrodził także upominkami niektórych uczniów klas VIII, będących również wolontariuszami Choczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Następnie dokonano zmiany pocztu sztandarowego, który od uczniów klas VIII przejęli uczniowie klas VII, po czym odbyło się ślubowanie „ósmoklasistów”.

W dalszej części uroczystości wręczono Nagrodę Specjalną Wójtą Gminy Choczewo, którą ze średnią ocen „6,0” otrzymała najlepsza uczennica klas VIII – Iga Werochowska. Przy okazji także i jej rodzice otrzymali list gratulacyjny Dyrektora Szkoła. Indywidualne dyplomy, nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne otrzymało później też wielu innych uczniów oraz ich rodziców. Po uczniach nadeszła pora na podziękowania Dyrektora Szkoły, które otrzymały osoby współpracujące i związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

W kulminacyjnym momencie uroczystości 66 uczniów czterech klas VIII otrzymało od swoich wychowawców świadectwa ukończenia szkoły podstawowej: VIII A od p. Joanny Zitterman, VIII B od p. Bernadety Peplińskiej, VIII C od p. Doroty Wątroby a VIII D od p. Natalii Kowalewskiej-Jażdzewskiej. Warto w tym miejscu wspomnieć, że blisko 1/3 z nich ukończyła choczewską „podstawówkę” z wyróżnieniem. Uczniowie klas VII pogratulowali swoim starszym koleżankom i kolegom ukończenia szkoły i życząc im wszystkiego najlepszego w nowych szkłach, pozostali z nadzieją, że jeszcze kiedyś się spotkają… Na koniec Zastępca Dyrektora – Alina Rynko dokonała odsłonięcia pamiątkowego „tablo”, po czym… birety „absolwentów” pofrunęły w górę…