# Tags
#Inne #Mieszkańcy

Uroczyste otwarcie Biura Puckiego Hospicjum Domowego w Choczewie [zdjęcia]

W Gminnym Ośrodku Zdrowia w Choczewie miało dzisiaj miejsce otwarcie filii Puckiego Hospicjum Domowego. W uroczystości wzięli udział m.in.: Wiesław Gębka – Wójt Gminy Choczewo, Krzysztof Łasiński – Przewodniczący Rady Gminy Choczewo, Anna Jochim-Labuda – Dyrektor Puckiego Hospicjum (HP), Elżbieta Wojciechowska – Kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choczewie, dr Dorota Olszewska – Kierownik Medyczny HP, Honorata Zentkowska – Kierownik Hospicjum Domowego HP, dr Artur Selewski – lekarz HP, ks. Janusz Przygodzki – kapelan HP, ks. prob. – Wojciech Szmeichel, Jerzy Żuczek – Sołtys Kopalina, Żanetta Detlaff – pielęgniarka HP i Kierownik Biura Hospicjum Domowego w Choczewie a także pracownicy ośrodka zdrowia w Choczewie. Biuro Puckiego Hospicjum Domowego w Choczewie mieści się na piętrze miejscowego ośrodka zdrowia i będzie otwarte w każdy piątek w godz. 15-16.

Istotą domowej opieki paliatywnej jest połączenie siły rodziny oraz najbliższych, z wiedzą i profesjonalizmem interdyscyplinarnego zespołu Hospicjum, przy poświęceniu Wolontariuszy. Holistyczna opieka Hospicjum Domowego może być świadczona na wielu płaszczyznach jednocześnie, gdyż w skład zespołu wchodzą lekarze, pielęgniarki, psycholog, rehabilitant, kapelan oraz wolontariusze.

Wynikające z przepisów minimalne obowiązki realizowane przez zespól Hospicjum Domowego to dwie wizyty lekarskie w miesiącu, dwie wizyty pielęgniarskie w tygodniu. Indywidualnym modułem obejmuje opieką chorego rehabilitant, psycholog czy dietetyk.

Wspólnie z bliskimi  zespół pracuje nad stworzeniem możliwie najlepszych warunków do życia z chorobą w środowisku domowym. Elementy wspomagające organizację opieki w domu to np. łóżko rehabilitacyjne, kule, balkonik, krzesło toaletowe, koncentrator tlenu i inny sprzęt pomocniczy – wszystko wypożyczane jest bezpłatnie.

Jeżeli stan pacjenta zmienia się, chory wymaga większej opieki i częstszych wizyt personelu, jest to kwalifikacja do opieki stacjonarnej. Czasem po kilkudniowym pobycie na oddziale hospicyjnym, stan chorego ulega poprawie, a rodzina nabywa nowych umiejętności aby pielęgnować chorego w innym stanie. Wówczas chory wraca do swojego domu i ponownie obejmowany jest opieką Hospicjum Domowego. Istnieje możliwość wielokrotnego korzystania z procesu opieki, o ile stan zdrowia chorego tego wymaga i lekarz ubezpieczenia zdrowotnego do takiej opieki wystawi skierowanie. Warunkiem zasadniczym, zaraz po wskazaniach medycznych, jest wydolność opiekuńcza środowiska chorego.

Więcej informacji o działalności Hospicjum Puckiego – https://hospitium.org/