# Tags
#Inwestycje #Lokalny samorząd

Budowa elektrowni jądrowej i farm wiatrowych… Posiedzenie zespołu koordynującego w Gdańsku  [zdjęcia]

Stan inwestycji, wyzwania stojące przed samorządami i zasady działania zespołu to główne tematy – zwołanego przez wojewodę pomorską Beatę Rutkiewicz – posiedzenia Zespołu do spraw koordynacji inwestycji związanych z budową elektrowni jądrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz morskich farm wiatrowych na terenie województwa pomorskiego, jakie odbyło się wczoraj w Gdańsku. Przedstawiciela Gminy Choczewo, na terenie której realizowana jest zdecydowana większość tych inwestycji, do struktur zespołu ani na samo posiedzenie nie zaproszono…

W skład w/w Zespołu wchodzą: wojewoda pomorska (przewodnicząca), dyrektor Wydziału Infrastruktury PUW w Gdańsku (zastępca przewodniczącego), pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o.,  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A, Baltic Power sp. z o.o., ORLEN Neptun sp. z o.o., PGE Baltica sp. z o.o., OW Polska sp. z o.o, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK; marszałek województwa pomorskiego; starostowie wejherowski, pucki; lęborski i słupski. Podczas posiedzenia omówiono skład i zasady działania zespołu, a także stan w/w inwestycji, natomiast przedstawiciele powiatów opowiedzieli o swoich wyzwaniach. Spotkanie to było również okazją do rozmowy o zasadach działania programu okołojądrowego dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przypomnieć należy, że spółka Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) oraz konsorcjum Westinghouse – Bechtel umowę na zaprojektowanie (Engineering Services Contract) pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce podpisały we wrześniu ub.r.. Projekt obejmuje główne komponenty elektrowni – wyspę jądrową, wyspę turbinową, towarzyszące jej instalacje i urządzenia pomocnicze, a także budynki administracyjne i infrastrukturę związaną z bezpieczeństwem obiektu.

Bechter rozpoczął już także pogłębione badania geologiczne. Prace, które potrwają do końca roku, obejmą ok. 30 hektarów w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”. W ich ramach wykonanych zostanie ok. 220 punktów badawczych o głębokości od 20 do 210 m. Wyniki zostaną wykorzystane do zaprojektowania obiektu oraz przygotowania raportu lokalizacyjnego, będącego podstawą do uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez Państwową Agencję Atomistyki.

Żródło informacji i zdjęcia: Pomorski Urząd Wojewódzki