# Tags
#Inwestycje

Kolejne posiedzenie Grupy Roboczej „PEJ” w Choczewie [zdjęcia, mapy, projekty]

W Urzędzie Gminy w Choczewie odbyło się dzisiaj kolejne, XI posiedzenie Grupy Roboczej „Polskich Elektrowni Jądrowych” (PEJ), w którym wzięli udział przedstawiciele PEJ, Bechtel Polska, Transprojektu Gdańsk, GDDKiA O/Gdańsk, Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i PKP PLK S.A. Gminę Choczewo reprezentowali m.in. Wójt – Jarosław Bach, Zastępca Wójta – Piotr Kokoszczyński, Sekretarz – Bożena Szczypior, pracownicy UG, sołtysi, radni, mieszkańcy gminy a także przedstawiciele Stowarzyszenia „Bałtyckie S.O.S.”.

Przedmiotem spotkania było przede wszystkim przedstawienie aktualnego statusu prac na lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej (EJ), planu pracy na 2024 rok, wariantów dojazdu na teren lokalizacji EJ, statusu prac dotyczących drogi zastępczej ze Słajszewa na plażę, statusu realizacji lini kolejowej nr „229” i „230” oraz budowy drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6.

W pierwszej kolejności przedstawiciele PEJ zaprezentowali status prac na lokalizacji EJ:

• Obecnie teren przygotowywany jest pod wykonanie badań Celem pogłębionych badań geologicznych jest uszczegółowienie przeprowadzonego dotychczas rozpoznania warunków geologiczno inżynierskich i hydrogeologicznych terenu Prace obejmą obszar o powierzchni 30-35 ha W ich ramach wykonanych zostanie ok. 220 punktów badawczych o głębokości od 20 do 210 m, w tym m.in. po 42 odwierty pod każdym z przyszłych reaktorów (od lipca br) i 6 odwiertów na terenie drogi wiodącej przez lokalizację EJ nad morze (w październiku br);

• Wyniki prowadzonych badań zostaną wykorzystane do zaprojektowania elektrowni (w szczególności głównych obiektów budowlanych, tj trzech jądrowych bloków energetycznych, basenu napływowego i kanałów wody chłodzącej oraz kanału zrzutowego wód pochłodniczych oraz do przygotowania Raportu lokalizacyjnego będącego podstawą do uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez PAA;

• Wykonawcą prac geologicznych będzie firma P S D z siedzibą w Słupsku, z którą firma Bechtel Polska podpisała umowę na początku kwietnia br;

• W kwietniu br ukończono montaż ogrodzenia wzdłuż drogi na plażę z miejscowości Słajszewo oraz montaż nośników osłaniających ogrodzenie W czerwcu br wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, spółka sfinansowała zakup i ustawienie wzdłuż drogi na plażę ławek oraz przenośnych toalet dla osób korzystających z przejścia;

• Droga na plażę z miejscowości Słajszewo będzie otwarta dla wszystkich jej użytkowników od końca marca do końca września br. Niektóre zaplanowane w tym okresie prace terenowe mogą powodować konieczność krótkoterminowego ograniczania możliwości korzystania z drogi ze względu na bezpieczeństwo jej użytkowników.

Ramowy harmonogram prac terenowych na lata 2024/2025 przewiduje:

– przygotowanie terenu do badań geologicznych (grudzień 2023 – kwiecień 2024),

– mobilizacja wykonawcy przed rozpoczęciem badań (kwiecień 2024),

– badania geologiczne (II kw. 2024 – I kw. 2025)

– złożenie wniosku o pozwolenie na prace przygotowawcze (III kw. 2024)

– prace przygotowawcze (IV kw. 2024)

Warianty dojazdu na teren lokalizacji EJ –propozycja:

Status realizacji drogi zastępczej na plażę od miejscowości Słajszewo:

• gotowa koncepcja projektowa została przekazana przez projektanta do Urzędu Gminy Choczewo,

• wniosek urzędu gminy Choczewo dot. podwyższenia kwoty za opracowanie koncepcji projektowej został zaakceptowany przez Zarząd PEJ wdn 14.06.br,.

• w chwili obecnej aneks jest w podpisie pomiędzy PEJ a Urzędem gminy Choczewo,

• następnie, zgodnie z zapisami umowy darowizny pomiędzy PEJ a Urzędem, niniejsza koncepcja powinna być przekazana spółce PEJ, zgodnie z terminem maks. do końca lipca br

Wariant PKP przyjęty do realizacji na etapie projektu budowlanego (Wejherowo-Choczewo-Steknica):

– modernizacji linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo (odcinek Gniewino – Choczewo po starym „torze”)

– budowa nowego fragmentu linii kolejowej od linii kolejowej nr 230 w miejscowości Choczewo poprzez elektrownię jądrową Lubiatowo – Kopalino, do połączenia z linią kolejowa nr 229 w obszarze stacji Steknica oraz budowa łącznicy do linii kolejowej nr 229 w kierunku Łeby,

– modernizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork – Łeba celem dostosowania do potrzeb budowy elektrowni jądrowej,

– elektryfikacja linii kolejowych objętych zakresem wariantu, w tym budowa podstacji trakcyjnych niezbędnych do zasilania sieci trakcyjnej, budowa linii zasilających podstacje trakcyjne;

– budowa i modernizacja 11 stacji i 13 przystanków osobowych.

Charakterystyczne elementy projektu na terenie gminy Choczewo:

• poprowadzenie przebiegu trasy linii kolejowej z maksymalnym wykorzystaniem terenu kolejowego;

• modernizacja istniejącej i budowa nowej linii kolejowej o łącznej długości ok. 22 km;

• modernizacja stacji Choczewo i budowa nowej stacji Elektrownia;

• budowa nowych przystanków osobowych: Jackowo, Lubiatowo, Stilo;

• budowa nowych obiektów inżynierskich:

– 2 mostów kolejowych nad rzeką Choczewka

– most drogowy nad rzeką Choczewka

– wiadukt kolejowy na drodze do plaży w Słajszewie

– most kolejowy (wraz z przejściem dla zwierząt średnich) nad ciekiem przed Jackowem;

– most kolejowy i most drogowy nad kanałem Biebrowskim I;

– most kolejowy nad Kanałem Biebrowskim II;

– przejście podziemne dla pieszych na stacji Elektrownia.

Harmonogram inwestycji PKP:

Budowy drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6. GDDKiA O/Gdańsk rekomenduje wariant drogi nr 2 (fioletowy).

„Koncepcja programowa z wariantowaniem przebiegu trasy wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi krajowej na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6 w podziale na dwa zadania:

Zadanie 1: Lubiatowo- droga wojewódzka 213

Zadanie 2: Droga wojewódzka 213 – droga ekspresowa S6

Harmonogram inwestycji drogowych: