# Tags
#Inne #Inwestycje

100 kart pomysłów w tegorocznej edycji Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” [zdjęcia]

W Choczewie trwają od wczoraj spotkania warsztatowe zespołów ds. projektów prospołecznych, których organizatorem jest Zespół Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem”. Spotkania te mają na celu wspólne wypracowanie projektów, realizowanych w ramach poszczególnych obszarów tematycznych. Wczoraj odbyły się już dwa spotkania zespołów w obszarach „bezpieczeństwo” oraz „ochrona środowiska i edukacja ekologiczna”, dzisiaj: „rozwój dzieci i młodzieży” oraz „inicjatywy młodzieżowe” a za tydzień… „wsparcie sołectw” (22 maja o godz. 15), „dziedzictwo kulturowe” (22 maja o godz. 18) oraz „inicjatywy społeczne, rozwój społeczny” (23 maja o godz. 17). Łączny budżet „programu” na 2024 roku to 1 mln zł.

W obszarach, o których mowa powyżej zgłoszono ogółem 100 „kart pomysłów”, w tym:

– 24 w obszarze „rozwój dzieci i młodzieży” (180.000 zł)

– 21 w obszarze „inicjatywy społeczne, rozwój społeczny” (200.000 zł)

– 14 w obszarze „wsparcie sołectw” (140.000 zł)

– 12 w obszarze „inicjatywy młodzieżowe” (40.000 zł)

– 11 w obszarze „dziedzictwo kulturowe” (120.000 zł)

– 10 w obszarze „bezpieczeństwo” (200.000 zł)

– 8 w obszarze „ochrona środowiska i edukacja ekologiczna” (120.000 zł)

W dniu dzisiejszym, podczas spotkania w choczewskim GOKiB-ie omawiane były 24 „karty pomysłu” z obszaru „rozwój dzieci i młodzieży” (180.000 zł). Najwięcej, bo aż 10 „kart” przedstawił Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciekocinie, GOKiB Choczewo i Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych „Linking Foundation” z Tarnowa – po 3 karty, a KGW Sasino „Niezłe Ziółka”, KGW Kierzkowo, GTSTiR „Latarnik Choczewo”, OSP Słajszewo i Urząd Gminy w Choczewie – po 1 karcie.

Po przedstawieniu wszystkich 24 „kart pomysłów” uczestnicy spotkania zadawali pytania do niektórych projektów a następnie dokonali ich indywidualnej oceny wg różnego rodzaju kryteriów, gdzie jedna „karta pomysłu” mogła zdobyć maksymalnie 25 pkt. (5 x 5 pkt.). Zespół Programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” dokonał następnie podliczenia punktów ze wszystkich kart oceny, w wyniku których wytypowano te „karty pomysłów”, które będą realizowane w ramach kwoty 180.000 zł przeznaczonej na dany obszar.

Z obszaru „rozwój dzieci i młodzieży” do dalszej realizacji zakwalifikowały się zatem po 2 pomysły choczewskiego GOKiB-u na kwotę 37.600 zł i ZS-P w Ciekocinie na kwotę 37.000 zł, 1 pomysł GTSTiR „Latarnik” na kwotę 80.000 zł oraz 1 pomysł ZS-P w Choczewie na kwotę 26.000 zł. W wyniku dalszych dyskusji, „Latarnik” zrezygnował ze „swoich” 8.000 zł na rzecz jeszcze jednego pomysłu ZS-P w Ciekocinie. Trzy inne, kolejne pomysły ZS-P w Choczewie w kwocie łącznej 70.000 zł zostały zakwalifikowane na tzw. „listę rezerwową”. Kolejne spotkania już za tydzień…