# Tags
#Inwestycje

Stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego w ramach konsultacji społecznych…

Elektrownia jądrowa w Polsce jest potrzebna. Na Pomorzu rozważane są dwie lokalizacje. Jednak charakter, skala inwestycji oraz jej oddziaływanie na środowisko wymagają szczególnej uwagi. W związku z postępowaniem dotyczącym wydania decyzji środowiskowej dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął stanowisko w tej sprawie. Zostanie ono przekazane do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w ramach konsultacji społecznych. Opinia Zarządu Województwa Pomorskiego została przyjęta 10 sierpnia 2023 roku. Stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego liczy sobie 28 stron i jest w nim całe mnóstwo spostrzeżeń dotyczących także i Gminy Choczewo. Koniecznie przeczytajcie

Cały czas twa postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla elektrowni jądrowej. Rozważane są dwie lokalizacje. Preferowana, czyli Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo oraz alternatywna Żarnowiec na terenie gmin Gniewino i Krokowa… „Raport środowiskowy to podstawowy dokument w postępowaniu, a jego objętość wraz z załącznikami i uzupełnieniami to około 20 tys. stron. To również specjalistyczny, naukowy język i liczne dane naukowe, w których odnalezienie się może być trudne dla przeciętnego obywatela…” – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Z tego względu marszałek województwa konsultował się z wieloma specjalistami, w tym powołał specjalny zespół ekspertów z różnych dziedzin, dzięki czemu możliwe było lepsze zrozumienie treści raportu. Z tej wiedzy mogli korzystać także samorządowcy z powiatów lęborskiego, puckiego i wejherowskiego, w imieniu których o wsparcie merytoryczne wystąpiła m.in. Gabriela Lisius – starosta Wejherowska.

Na jakie kwestie związane z budową elektrowni jądrowej zwraca uwagę Zarząd Województwa Pomorskiego? Jedną z najważniejszych kwestii jest oddziaływanie elektrowni na ekosystem Morza Bałtyckiego. Chodzi o zrzut ciepłych wód z systemu chłodzącego, czego skutkiem mogą być duże zakwity sinic i zamykanie kąpielisk. Dodatkowo ciepłe wody mogą negatywnie wpływać na populację ryb.

–  Bezpieczeństwo energetyczne naszego województwa i kraju, to bardzo ważna sprawa, dlatego nie negujemy potrzeby budowy nowych źródeł. Trzeba jednak pamiętać, że elektrownia jądrowa całkowicie zmieni krajobraz tamtego miejsca, wpłynie na środowisko naturalne, stan Bałtyku czy na turystykę, na której między innymi opiera się pomorska gospodarka – podkreśla marszałek Struk. – Dlatego w trosce o nasze wspólne dobro chcemy zwrócić uwagę na ewentualne zagrożenia związane czy z budową, czy późniejszą eksploatacją elektrowni i upewnić się, że przeprowadzona ocena oddziaływania rozwiewa wszelkie wątpliwości – dodaje marszałek.

Cały czas trwają konsultacje społeczne dotyczące budowy elektrowni.

Przypominam, że jeszcze do 18 sierpnia można składać swoje uwagi i zachęcam Pomorzan do wyrażenia opinii. Wierzę, że nasz głos zostanie wzięty pod uwagę przez GDOŚ – zaznacza marszałek Struk.

Uwagi i wnioski dotyczące inwestycji należy składać do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska – elektronicznie na adres e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl lub pisemnie na adres GDOŚ, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.

STANOWISKO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE I EKSPLOATACJI PIERWSZEJ W POLSCE ELEKTROWNI JĄDROWEJ O MOCY ELEKTRYCZNEJ DO 3750 MWE, NA OBSZARZE GMIN CHOCZEWO LUB GNIEWINO I KROKOWA > https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/08/Zalacznik_Stanowisko-Zarzadu-Wojewodztwa-Pomorskiego-dot.-oos-dla-elektrowni-jadrowej.pdf

Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Zarządu Województwa Pomorskiego. Jest w nim całe mnóstwo spostrzeżeń dotyczących także i Gminy Choczewo.

Źródło informacji: pomorskie.eu; zdjęcie ilustracyjne: AdobeStock