# Tags
#Inne

Stanowisko RDOŚ w Gdańsku w sprawie ataku wilków w Zwartowie…

Mając na uwadze zaistniałą w minionym tygodniu sytuację, związaną z trzykrotnym atakiem wilków na owce pasące się na terenie farmy fotowoltaicznej w Zwartowie, redakcja „Choczewo24.info” zwróciła się kilka dni temu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Dzisiaj otrzymaliśmy odpowiedź…

W odpowiedzi na Pana wiadomość z dnia 18 sierpnia 2023 r., w związku z atakami wilków na owce pasące się na terenie farmy fotowoltaicznej w Zwartowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje, że:

  1. Za szkody wyrządzone przez wilki przysługuje odszkodowanie, a ustalenia jego wysokości dokonuje się na formularzu zawartym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. poz. 645 z późn. zm.), jest to więc dosyć ściśle określone. Zgodnie z wyżej cytowanym rozporządzeniem na ustalenie wysokości odszkodowania RDOŚ ma 60 dni od dnia oględzin (a nie 160 jak wcześniej pisaliśmy – przyp.).
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa stada jest obowiązkiem właściciela, możliwe jest natomiast współdziałanie z RDOŚ w tym zakresie i uzyskanie wsparcia w zabezpieczaniu stada poprzez przekazanie przez RDOŚ fladr czy pastuchów elektrycznych, możliwe jest także uzyskanie od RDOŚ decyzji zezwalającej na płoszenie osobników tego gatunku.
  3. W związku z faktem, że RDOŚ w Gdańsku nie prowadził inwentaryzacji wilka na terenie gminy Choczewo, do wypowiadania się na temat ilości watah czy osobników na terenie gminy właściwsze będą Nadleśnictwo Choczewo lub Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”.
  4. RDOŚ w Gdańsku zachęca do zapoznania się z publikacjami Stowarzyszenia Dla Natury Wilk: „Po sąsiedzku z wilkami” oraz „Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami”, dostępnymi w pliku pdf na stronie Stowarzyszenia i jej rozpowszechnianie. W publikacji tej opisane są miedzy innymi zasady opieki nad zwierzętami domowymi, takimi jak psy, na obszarach występowania wilków, jest tam także tabela pozwalająca oceniać przypadki obserwacji wilków i ich zachowań pod kątem bezpieczeństwa ludzi.

Dziękujemy za odpowiedź i czynimy zadość prośbie gdańskiej RDOŚ.

Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek – „Po sąsiedzku z wilkami

Wraz ze wzrostem zasięgu występowania populacji wilka w Polsce wzrasta także prawdopodobieństwo napotkania tych drapieżników w lesie i na polach, a nawet na terenach zurbanizowanych. Wilki są zazwyczaj bardzo ostrożne, płochliwe i starają się nas unikać. To jednak bardzo inteligentne i plastyczne zwierzęta, umiejące szybko adaptować się do obecności ludzi i wykorzystywać możliwości, jakie stwarza nasza działalność, co prowadzi do wielu konfliktów. O tym, czy w środku zdominowanej przez człowieka Europy wilki pozostaną dzikie, decydujemy my, ludzie i nasze zachowania. Wszelkie pomocne rady i informacje o tym, jak unikać konfliktów z wilkami i jak z głową pomagać drapieżnikom, które wpadły tarapaty przez naszą działalność można znaleźć w naszej książce „Po sąsiedzku z wilkami” Wydanie II rozszerzone

Plik pdf > https://www.polskiwilk.org.pl/images/do_pobrania/Po_sasiedzku_z_wilkami_2022-2.pdf

Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek – „Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami

Poradnik omawia metody zabezpieczania inwentarza przed atakami wilków: psy stróżujące, ogrodzenia, pastuchy elektryczne i fladry. Prezentuje dobre praktyki gospodarskie minimalizujące zagrożenia dla inwentarza ze strony drapieżników i opisuje procedurę uzyskiwania odszkodowań. Zawiera również podstawowe informacje na temat ekologii wilka w Polsce. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla osób zajmujących się hodowlą zwierząt gospodarskich, jak i tych, którzy skupiają się na ochronie dużych ssaków drapieżnych. Skorzystają z niej także studenci kierunków rolniczych i przyrodniczych, pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych i krajobrazowych, urzędów wojewódzkich, starostw i gmin, nadleśnictw, a także lekarze weterynarii i przyrodnicy.

Plik pdf > https://www.polskiwilk.org.pl/images/pliki/2020_Poradnik_och_zwierz_hod.pdf