# Tags
#Inwestycje #Lokalny samorząd

Spotkanie władz Gminy Choczewo i radnych z „inwestorami”  

W Sali CiT Urzędu Gminy w Choczewie odbyło się dzisiaj spotkanie władz gminy i radnych z inwestorami, realizującymi swoje projekty w pobliżu miejscowości Osieki Lęborskie. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Wójt Gminy Choczewo – Wiesław Gębka, Zastępca Wójta Gminy Choczewo – Arkadiusz Ceynowa i Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Łasiński oraz przedstawiciele inwestorów: „Polskich Sieci Energetycznych” (PSE), „Baltic Power” i „Ocean Winds”.

Wybudowane przez w/w inwestorów instalacje pozwolą odebrać moc wyprodukowaną przez morskie farmy wiatrowe i bezpiecznie przesłać energię elektryczną do odbiorców w głębi kraju. Cały projekt obejmuje kilka powiązanych ze sobą inwestycji sieciowych, obejmujących 22 gminy w woj. pomorskim. W ramach przedsięwzięcia powstanie pięć nowych stacji elektroenergetycznych oraz ponad 250 km nowych linii najwyższych napięć. Jednocześnie znaczna część istniejących już na tym terenie linii zostanie też poddana modernizacji.

Na spotkaniu w Urzędzie Gminy, przedstawiciele inwestorów omówili m.in. aktualny stan prac poszczególnych firm, związanych z przyszłymi inwestycjami, prowadzone badania archeologiczne, posiadane decyzje, jak również omówili zasady współpracy z lokalną społecznością.