# Tags
#Inwestycje #Mieszkańcy #Sołectwa

Spotkanie w sprawie możliwej rozbudowy szkoły w Ciekocinie [zdjęcia] 

Wczoraj w sali konferencyjnej CiT Urzędu Gminy w Choczewie odbyło się też spotkanie radnych z przedstawicielami specjalnie zawiązanej „grupy roboczej”, wkład której wchodzą m.in. rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie. Grupę roboczą, o której mowa powyżej reprezentowali: Joanna Małuj – projektant z firmy architektonicznej „Graph” w Gdańsku i Krystian Węska z Sasina.

Mając na uwadze przyznane gm. Choczewo środki finansowe z programu OLIMPIA na budowę hali sportowej w kwocie 1,9 mln zł + wkład własny gminy w kwocie 2,92 mln zł (do wykorzystania w 2024 roku) oraz 3,5 mln zł z POLSKIEGO ŁADU + wkład własny gminy w kwocie 70 tys. zł na modernizację budynku szkolnego w Ciekocinie (do wykorzystania w okresie najbliższych 3 lat), przedstawiciele „grupy roboczej” zaproponowali radnym rozważenie możliwości scalenia działek nr 24, 25, 26 i 30/2 w jeden duży „kompleks szkolny” oraz rozbudowę budynku szkoły w taki sposób, by mogła ona docelowo dysponować klasami 0-VIII po max. 25 dzieci w każdej wraz z przedszkolem.

By tego dokonać, Urząd Gminy musiałby złożyć wniosek o zmianę zakresu zadania inwestycyjnego, dotyczącego nie modernizacji, lecz… rozbudowy szkoły w Ciekocinie. Jak zapewniali przedstawiciele „grupy roboczej”, zmiana wniosku, o którym mowa powyżej nie będzie skutkować zabraniem pieniędzy z „Polskiego Ładu” (ogółem 3,5 mln zł).

Przedstawiony radnym projekt scalenia gruntów w jeden duży „kompleks szkolny” wraz budową hali sportowej w II wariantach i nowej klatki schodowej z windą, można dofinansować nowymi środkami (np. z Banku Krajowego). W chwili obecnej do szkoły w Ciekocinie uczęszcza razem ok. 100 dzieci, natomiast po ewentualnej rozbudowie – 300. Jak stwierdził w podsumowaniu projektu – Krystian Węska, zadaniem „grupy roboczej” było przedstawienie możliwości rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie, jednakże ostateczną decyzję w tej sprawie muszą podjąć radni naszej gminy