# Tags
#Inwestycje

Rusza postępowanie w sprawie linii 400 kV z Choczewa do Grudziądza [mapa]

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gdańsku poinformowała o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii 400 kV na trasie Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dn. 16.06.br Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. RDOŚ wystąpiła o opinię w sprawie do „Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego” w Gdańsku, „Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej” w Gdańsku i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Linia 400 kV Choczewo – nacięcie linii Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo o dług. blisko 130 km, będzie prowadziła ze stacji elektroenergetycznej (SE) „Choczewo” w Osiekach Lęborskich w gm. Choczewo do wcinki do istniejącej linii prowadzącej z SE Gdańsk Błonia do SE Grudziądz Węgrowo. Jak można przeczytać na stronach PSE, w terenie trwają badania geologiczne, które potwierdzą możliwość budowy stanowisk słupowych we wskazanych miejscach. W 2024 roku Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. planują złożyć do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej, a w dalszej perspektywie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Prace budowlane mają się rozpocząć w 2025, a zakończyć w 2028 roku. Inwestycja jest jednym z elementów nowo budowanego systemu przesyłowego, który umożliwi wyprowadzenie energii z morskich farm wiatrowych w głąb Polski.

Źródło: RDOŚ w Gdańsku/PSE, grafika: PSE, zdjęcie: pixabay