# Tags
#Lokalny samorząd

Spotkanie informacyjne w sprawie budowy drogi krajowej Lubiatowo – droga ekspresowa S6 [zdjęcia]

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Koncepcja programowa z wariantowaniem przebiegu trasy wraz z materiałami do decyzji środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi krajowy na odcinku Lubiatowo – droga ekspresowa S6 w podziale na dwa zadania: Lubiatowo – droga wojewódzka 213 (zadanie nr 1) i Droga wojewódzka 213 – droga ekspresowa S6” (zadanie nr 2)…”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wykonawcy projektu „Transprojekt Gdański” Sp. z o.o., zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA o/Gdańsk) oraz blisko 50 mieszkańców gminy i osób zainteresowanych przedmiotową inwestycją.

Na początku spotkania przedstawiono prezentację, w której dokonano podsumowano I tury spotkań informacyjnych w Choczewie i Łęczycach, jakie odbyły się w listopadzie 2022 r. Wpłynęło 450 szt. opinii mieszkańców, w której można było zagłosować na wybrany wariant projektu, jak również wskazać ewentualne uwagi do przebiegu przyszłej drogi. Aż 67% procent opinii opowiedziało się za wariantem przebiegu drogi nr 2, natomiast tylko 15% za wariantem nr 1. Najczęściej powtarzającymi się argumentami w treści w/w opinii było:

– wariant nr 1 zbyt blisko Choczewa,

– wariant nr 1 zbyt blisko rezerwatu „Pużyckie Łęgi”,

– wariant nr 1 zbyt blisko zabudowań Pużyc,

– droga nie powinna wykorzystywać istniejących korytarzy dróg powiatowych,

– wariant nr 2 mniej ingeruje w środowisko,

– wariant nr 2 jest krótszy.

Mieszkańcy Jackowa (55 osób) wystąpili z opinią zbiorową w której zgłoszono negatywną opinię obu wariantów, które przy miejscowości Jackowo biegną po jednym śladzie, bez możliwości wyboru, zaproponowano dwie inne lokalizacje przebiegu dróg, jak również stwierdzono,  że aktualny ich przebieg jest zbyt uciążliwy dla zabudowań Jackowa. W efekcie zgłoszonych uwag wprowadzono zmianę w koncepcji, polegającą na odsunięciu wariantu 2 o ok. 150 m od zabudowań Jackowa. Stwierdzono również, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie poprowadzenie drogi we wspólnym korytarzu z linią kolejową.

Zgodnie z prośbą opinii indywidualnej na działce koło Kurowa, w celu pozostawienia większego pola uprawnego po zach. stronie drogi… odsunięto oś drogi o ok. 95 m w kierunku Strugi Choczewskiej.

W związku z wnioskami mieszkańców Brzeźna Lęborskiego, zawartymi w indywidualnych opiniach, wariant nr 2 odsunięto od zabudowań Brzeźna o ok. 200 m na wschód.

W związku ze wspólną opinią Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Gminy Łęczyce i Gminy Choczewo, odsunięto wariant 2 od istniejącego korytarza drogi bardziej na wschód. Zmieniono przebieg drogi od miejscowości Zwartowo. Wariant 2 będzie przebiegał po wsch. stronie miejscowości Świchówko, Świchowo i Pużyce, nie przecinając przy tym otuliny rezerwatu „Pużyckie Łęgi”.

Cała trasa od Lubiatowa do drogi ekspresowej S6 ma liczyć 28 km, w tym na odcinku Lubiatowo – DW 213 – 11 km (zadanie nr 1) i na odcinku DW 213 – S6 – 17 km (zadanie nr 2). Omówiono też wstępne lokalizacje skrzyżowań: elektrownia, Kopalino, Jackowo, Choczewko i DW 213 w zadaniu nr 1 oraz DW 213, Zwartowo, Pużyce, Łęczyce, S6 w zadaniu nr 2.

Warianty lokalizacyjne zostaną przeanalizowane pod względem licznych kryteriów, w szczególności:

– technicznych (uwarunkowania terenowe i bezpieczeństwo ruchu),

– środowiskowych (wpływ na ludzi, faunę, florę, ziemie, powietrze i wodę),

– społecznych (analiza opinii mieszkańców i władz samorządowych),

– ekonomicznych (koszty budowy i utrzymania dróg),

– ruchowych (analiza prognozy ruchu drogowego).

Spośród obu wariantów lokalizacyjnych drogi krajowej (wariant 1 i wariant 2) na szczeblu Centrali GDDKiA w Warszawie zostanie wybrany jeden – do realizacji (2024 r.). W chwili obecnej należy stwierdzić, że wariantem preferowanym przez inwestora (GDDKiA) jest wariant 2. Ostateczny wybór nastąpi w 2024 roku na posiedzeniu komisji GDDKiA w Warszawie.

Projekt koncepcji drogi ma powstać najpóźniej w IV kw. 2023 r., decyzja środowiskowa ma zostać wydana w IV kw. 2024 r., wówczas też ma zostać ogłoszony przetarg na budowę drogi krajowej Lubiatowo – S6. Początek budowy ma nastąpić w III kw. 2026 r., oddanie drogi do użytku: pod koniec roku 2027 (zadanie nr 1) i pod koniec roku 2028 (zadanie nr 2). W dalszej części prezentacji zaprezentowano dość szczegółowo przebieg przyszłej drogi krajowej, łączącej Kopalino z drogą ekspresową S6.

W dalszej części spotkania przedstawiciele „Transprojektu” oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA o/Gdańsk) odpowiadali na pytania zgromadzonych osób…