# Tags
#Inwestycje

Spotkanie grupy roboczej… z PEJ 

W Urzędzie Gminy w Choczewie odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej z przedstawicielami „Polskich Elektrowni Jądrowych”, będące kontynuacją poprzednich konsultacji ze stycznia br. Podczas dzisiejszego spotkania omówiono następujące tematy:

– gminna oczyszczalnia ścieków i jej modernizacja – status prac,

– formatka bazy noclegowej, propozycja promowania i sposobu zbierania danych do bazy,

– przetarg na projekt ujęcia i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków na potrzeby EJ,

– Planowane prace archeologiczne na terenie przewidzianym pod ujęcia wody oraz infrastrukturę wodno-kanalizacyjną,

– planowana trasa linii kablowej 15 kV wraz z budową stacji 15/0,4 kV ST1 i zapleczem budowy,

– planowana trasa linii kablowej 110 kV od GPZ Jackowo do lokalizacji EJ;

Goście z PEJ poinformowali też o wstępnej deklaracji PKP IC, które po wybudowaniu i uruchomieniu linii kolejowej z Wejherowa przez Choczewo do Łeby, planuje uruchomić w przyszłości bezpośrednie połączenia kolejowe IC np. Katowice – Łeba, Wrocław – Łeba. Decyzja odnośnie planowanego wariantu przyszłej linii kolejowej (pasażerskiej do Łeby, lub towarowej do Lęborka przez Garczegorze) jeszcze nie zapadła.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowały również, że w I i II kwartale 2023 r. (styczeń – czerwiec) w żadnej z gmin loalizacyjnych (Choczewo, Gniewino, Krokowa)na Pomorzu nie będą prowadzone inwazyjne prace geologiczne, wietnicze czy też inna działalność, która mogłaby być uciążliwa dla mieszkańców tego rejonu, czy też Łeby lub turystów odwiedzających region. Obie lokalizacje (Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec) są objęte analogicznym zakresem monitoringów środowiskowych – w gminach Choczewo oraz Gniewino i Krokowa. Prowadzone prace nie wiążą się też z uciążliwościami dla mieszkańców lub turystów.