# Tags
#Inne

Spółka „Polskie Elektrownie Jądrowe” rozpoczyna nabór wniosków do II edycji Programu Wsparcia Inicjatyw Społecznych…

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) jest kontynuacją realizowanego w latach 2015-2021 Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych. W nowej, zmienionej formule, rozszerzono grupę możliwych wnioskodawców i znacznie usprawniono proces obsługi wniosków, podpisywania umów oraz rozliczania projektów. PWIS skierowany jest do jednostek samorządu znajdujących się na obszarze terytorialnym objętym Programem, a także organizacji lub jednostek posiadających osobowość prawną lub nieposiadających osobowości prawnej, które prowadzą działania na tym terenie. Nabór wniosków sponsoringowych będzie trwał do 30 sierpnia 2023 roku, natomiast wniosków o udzielenie darowizn do 31 grudnia 2023 roku.

Tegoroczne regulaminy, dokumenty i procedury pozostają bez zmian, w stosunku do 2022 roku. Poniżej link bezpośrednio na stronę z regulaminem i wszystkimi niezbędnymi dokumentami: https://ppej.pl/o-projekcie/program-wsparcia-inicjatyw-spolecznych/dokumenty-do-pobrania

Firma zachęca szczególnie do zapoznania się z dokumentem „Prezentacja PWIS – instruktaż wypełniania wniosków”. Szczegółowe informacje na temat Programu i składania wniosków można uzyskać również w Lokalnych Punktach Informacyjnych w Choczewie, Gniewinie i Krokowej.