# Tags
#Historia

Spektakularne odkrycie archeologiczne z V wieku n.e. na terenie Gminy Choczewo [zdjęcia]

Nie minęły jeszcze echa ostatnich odkryć Stowarzyszenia „Białe Gwiazdy” na terenie Gminy Choczewo, a już wiadomo, że mamy do czynienia z kolejnym wyjątkowym znaleziskiem, które rzuca nowe światło na dotychczasowe badania archeologiczne w zakresie wczesnego okresu wędrówek ludów (V-VI w n.e.). Co takiego odkryli członkowie Stowarzyszenia Białe Gwiazdy, że można je dzisiaj śmiało nazwać spektakularnym ?

Stowarzyszenie Eksploracyjno-Edukacyjno-Historyczne „Białe Gwiazdy” z Poznania jest członkiem Polskiego Związku Eksploracyjnego, który skupia stowarzyszenia, grupy mające na celu kształtowanie prawidłowych postaw zajmujących się szeroko pojmowaną dbałością o zachowanie dziedzictwa narodowego oraz ochronę dóbr kultury. Stowarzyszenie to, działając na podstawie uprawnień nadanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, skupia się na badaniach archeologicznych, mających na celu przybliżenie historii… i tej odległej i tej nowszej.

W ostatnich dniach członkowie stowarzyszenia, dokonali spektakularnego odkrycia na terenie jednej z miejscowości Gminy Choczewo. Można powiedzieć, że odkrycie to jest w skali kraju a nawet Europy wyjątkowe. Rzuca ono bowiem nowe światło na dotychczasowe badania w zakresie wczesnego okresu wędrówek ludów. Południowo-wschodnia strefa Bałtyku zawsze leżała w zakresie zainteresowań badaczy pod względem zamieszkiwania przez ludy bałtyjskie. Bliskość zamieszkiwania danych grup powodowała, że ich stroje często się ujednolicały. Co więcej ludy Sambii, Gotlandii czy Olandii posiadały wiele wspólnych elementów ozdób tejże odzieży.

Wczesny okres wędrówki ludów (V-VI w) nie ominął również obecnych ziem polskich. Obszarem który zdecydowanie wyróżnia się w zakresie znalezisk jest obszar północno-wschodniej Polski w okolicach granicy kraju z Królewcem (dawniej – Kaliningradem). Najbardziej znane stanowisko tego rodzaju występuje w Janowie Pomorskim (pow. elbląski), jest ono oddalone od Choczewa o około 150 km.

Cóż takiego odkryli członkowie Stowarzyszenia „Białe Gwiazdy”, że jest aż tak spektakularne ?

To zapinka z gwieździstą nóżką datowana na ok. V w n.e. Zapinka ta dowodzi, że wczesne ludy wędrujące przemieszczały się z okolic Janowa Pomorskiego w kierunku osad zlokalizowanych na wybrzeżu lub odwrotnie w miejscach dogodnych do cumowania łodzi. Wysiadając z łodzi które przybyły z Gotlandii, Olandii mogły udawać się w kierunku Sambii, Notangii (obecne tereny Królewca) czy Warmii.

Pomimo długiego okresu zalegania w ziemi, znaleziona zapinka jest w doskonałym stanie. Odkrycie to rzuca nowe fakty w zakresie tzw. „wędrówki ludów” (V-VI w n.e.), ale też stawia obszar gminy Choczewo w zupełnie nowym świetle odkryć archeologicznych.

Zdjęcia i ryciny: Stowarzyszenie „Białe Gwiazdy”, mapa: W POSZUKIWANIU WSPÓLNEGO CZASU.ZIEMIE BAŁTYJSKIE A SKANDYNAWIA WE WCZESNYM OKRESIE WĘDRÓWEK LUDÓW, Anna Bitner-Wróblewska (ISBN 83-232-1183-3, ISSN 0239-8524)