# Tags
#Inwestycje

Nowe inwestycje w miejscowości Żelazno [zdjęcia]

Już niebawem Żelazno czekają dwie znaczące dla tej miejscowości inwestycje. W dn. 22.05.br Starosta Wejherowski wydał pozwolenie na budowę budynku nowej świetlicy wiejskiej, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. W chwili obecnej projektanci opracowują pozostałą część dokumentacji: specyfikacje techniczne, przedmiar i kosztorys inwestorski. Inwestycja ta ma zostać zlokalizowana na działce po prawej stronie drogi przy wjeździe do wsi od strony Choczewa.

W dn. 24.05.br Starosta Wejherowski wydał też pozwolenie budowę trzech „gminnych” wielorodzinnych budynków mieszkalnych (po 7 mieszkań w każdym), wiat gospodarczych i śmietnikowej. Budynki te mają być też wyposażone w instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła. W chwili obecnej opracowywana jest jeszcze dokumentacja przetargowa (specyfikacja, przedmiar i kosztorys inwestorski).

Osiedle to ma być wybudowane w miejscu, gdzie znajdują się aktualnie 2 budynki gospodarcze (dawna świetlica), stara kotłownia wraz z utwardzeniem terenu z płyt betonowych. Przedsięwzięcie to ma na celu stworzenie 21 lokali mieszkalnych dla osób ze szczególną sytuacją materialną lub rodzinną. W każdym budynku będzie 7 lokali mieszkalnych o powierzchniach: 33,3 m² (2), 54,9-50,0 m² (3) oraz 78,5 m² (2). Inwestorem całego przedsięwzięcia ma być Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).