# Tags
#Inne

Skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa… 

Nie musisz tracić czasu na dojazd, by osobiście zgłosić się do komendy lub komisariatu i zgłosić problem, który związany jest z bezpieczeństwem w okolicy miejsca zamieszkania. Możesz to zrobić za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zachęcamy do korzystania z tego interaktywnego narzędzia komunikacji pomiędzy społeczeństwem, a Policją. Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa kontakt z Policją został maksymalnie uproszczony.

Wystarczy dowolne urządzenie wyposażone w przeglądarkę i dostęp do Internetu. Może to być smartfon, tablet, komputer. Nie trzeba zakładać konta ani nigdzie się logować. Zgłoszenie można wysłać anonimowo i bardzo szybko. Jak nanieść zgłoszenie?

Wystarczy wejść na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa > https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html  

Po jej załadowaniu naszym oczom ukaże się mapa Polski. Musimy tylko kliknąć w plus widoczny w dolnym rogu ekranu i wyświetlony zostanie katalog spraw, które można zgłaszać za pomocą platformy. Należą do nich między innymi: akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe parkowanie, grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, przekraczanie dozwolonej prędkości, czy spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Łącznie kategorii zgłoszeń jest 24. Można dodać samo zgłoszenie, ale policjanci zachęcają do tego, aby opisać krótko występujący problem. Taki opis może pomóc w rozpoznaniu sprawy. Kolejną z opcji jest również możliwość załączenia pliku w postaci zdjęcia lub krótkiego filmu.

Co później dzieje się z moim zgłoszeniem? Policjanci z właściwej terytorialnie jednostki Policji zweryfikują przesłane zgłoszenie i podejmują stosowne do sytuacji działania. Mundurowi z pionu prewencji albo ruchu drogowego najpierw weryfikują zgłoszenie i jeśli potwierdzą występowanie zagrożenia – zmienią jego status na „potwierdzone”. Wtedy kolor naszego zgłoszenia na mapie zmienia się na czerwony. Od tego momentu funkcjonariusze rozpoczynają czynności, które zmierzają do wyeliminowania danego zagrożenia lub załatwienia danej sprawy.

Podjęte działania zależą od konkretnej sytuacji, bo np. jeżeli mamy do czynienia z przekraczaniem dozwolonej prędkości, to na miejscu pojawią się policjanci z drogówki z miernikami prędkości. Będą oni dyscyplinować kierujących, którzy w tym miejscu nie stosują się do obowiązujących przepisów. Sam widok patrolu działa na większość kierujących prewencyjnie i auta wyraźnie zwalniają. Funkcjonariusze mogą też wdrożyć działania polegające na zawnioskowaniu o zmianę oznakowania lub o instalację progów zwalniających. Wszystkie decyzje poparte są doświadczeniem mundurowych i podejmowane po dokładnym zweryfikowaniu zgłoszonego problemu.

Zachęcamy do skorzystania z tego interaktywnego urządzenia i razem zadbajmy o bezpieczeństwo w okolicy miejsca zamieszkania.

Źródło informacji: Oficer Prasowy KPP w Wejherowie