# Tags
#Mieszkańcy

Sakrament bierzmowania w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Choczewie [zdjęcia]

Dzisiaj w choczewskiej parafii miała miejsca piękna uroczystość: młodzież przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Punktualnie o godz. 18:00 procesją wejścia rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup Ryszard Kasyna. Po przywitaniu biskupa przez ks. prob. – Wojciecha Szmeichela, przedstawiciele rodziców poprosili Ekscelencję o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. To samo po Ewangelii uczynił ks. proboszcz, zapewniając, o dokładnym i rzetelnym przygotowaniu młodych do przyjęcia tego sakramentu oraz sami kandydaci.

Podczas homilii ks. biskup zachęcał do pewnej i silnej wiary w moc Bożego działania w sakramencie bierzmowania. Prosił młodzież, aby z wiarą w sercu przystąpiła do sakramentu, podkreślając, że otwarte przyjęcie Bożego Ducha zależy od każdego z nich. Życzył młodzieży, aby Dary Ducha Świętego, które otrzymają, towarzyszyły im przez całe życie, aby „przeżyli swoje życie pięknie, a nie byle jak”.  Ksiądz biskup zwrócił się także do rodziców i wszystkich bliskich, którzy towarzyszyli kandydatom: podkreślił, że bardzo ważne jest aby wspierać tych młodych ludzi, być zawsze blisko nich i własnym życiem dawać im przykład żywej wiary.

Po homilii ksiądz biskup, wyciągając nad młodymi ręce, odmówił modlitwę o wylanie Ducha Świętego na kandydatów, po czym nastąpił właściwy obrzęd sakramentu: biskup świętym olejem namaścił czoła 37 dziewcząt i chłopców z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Choczewie i Parafii Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Zwartowie, którym towarzyszył ks. prob. – Alojzy Kąkolewski. W dalszej części Mszy św. nastąpiła procesja młodzieży z darami. Po Komunii świętej młodzi złożyli podziękowania biskupowi a po Eucharystii wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Sakrament bierzmowania w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Choczewie [zdjęcia]

Choczewo – nasi dzielnicowi