# Tags
#Inne

Choczewo – nasi dzielnicowi

Dzielnicowi sprawują pieczę nad naszym bezpieczeństwem w miejscu zamieszkania. Za ich pośrednictwem można kierować wszelkie sprawy pod adresem Policji. W ramach swoich kompetencji pomogą w rozwiązaniu problemu, bądź skierują do policjantów innych komórek organizacyjnych wejherowskiej Policji. Można zadawać im pytania, zgłaszać problemy lub zawiadomić o przypadku naruszania porządku publicznego, bowiem są podstawową jednostką prewencji odgrywającą naturalną rolę łącznika pomiędzy społeczeństwem a Policją. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń lub incydentów związanych z naruszeniem prawa, prosimy kontaktować się z właściwym co do rejonu, jednym z dwóch dzielnicowych pełniących służbę na terenie Gminy Choczewo.

mł. asp. Anna Piankowska (gm. Choczewo), tel. 47 742 98 68, tel. kom. 571 335 323 dzielnicowy.gniewino4@gd.policja.gov.pl

Rejon nr 4 – obejmujący teren wsi: Kierzkowo, Choczewko, Osieki Lęborskie, Kurowo, Ciekocinko, Ciekocino, Sasino, Stilo (Osetnik), Zielonka, Jackowo, Słajszewo, Biebrowo, Kopalino, Lubiatowo, Szklana Huta,

Założenia planu priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowano problem:  Zagrożeniem zgłaszanym przez społeczeństwo w rejonie służbowym nr 4, gm. Choczewo w pierwszym półroczu 2023 r. jest wjazd pojazdami czterokołowymi typu quad na tereny leśne oraz plaże w okolicach miejscowości Słajszewo. Informacje te uzyskano podczas spotkań i rozmów z mieszkańcami. Ponadto dokonano weryfikacji KMZB.

Zadania do realizacji:

Podczas służb obchodowych i patrolowych doraźne kontrole pasa nadmorskiego, miejscowości nadmorskich  oraz rejonów wejść na plaże.

Podczas spotkań ze społecznością lokalną przypominanie o zakazie wjazdu do lasu i na plażę pojazdem silnikowym (ze zwróceniem szczególnej uwagi na pojazdy typu quad) 

W trakcie Weekendu Majowego  przy współpracy ze strażą leśną przeprowadzić działania mające na celu ujawnianie i reagowanie na popełnianie wykroczeń w rejonach pasa nadmorskiego

Cel: Zminimalizowanie ilości wskazanych  zdarzeń, stanowcze reagowanie na popełniane wykroczenia.

mł. asp. Lucjan Kotłowski (gm. Choczewo), tel. 47 742 98 68, tel. kom. 571 335 324 dzielnicowy.gniewino3@gd.policja.gov.pl

Rejon nr 3 – obejmujący teren wsi: Choczewo, Borkowo, Borkówko Lęborskie, Gardkowice, Gościęcino, Karczemka Gardkowska, Lublewo Lęborskie, Starbienino Lublewko, Łętowo, Łętówko, Przebendowo, Przebendówko, Słajkowo, Zwartowo, Zwartówko, Zwarcienko, Żelazno;

Założenia planu priorytetowego na I półrocze 2023 roku:

Zdiagnozowano problem:  

Głównym zagrożeniem zgłaszanym przez społeczeństwo w rejonie nr 3, jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów  w rejonie bloku mieszkalnego nr 14  w miejscowości Lublewo Lęborskie. Do popełniania wykroczeń dochodzi w godzinach popołudniowych. Informację uzyskano od mieszkańców miejscowości oraz weryfikacji KMZB.

Zadania do realizacji:

1) Zadania dla dzielnicowego – dokonanie rozpytania wśród mieszkańców na okoliczność zagrożenia, kontrole w ramach pełnionej służby obchodowej, ale też patrolowo interwencyjnej, reagowanie na popełniane wykroczenia.

2) nawiązanie kontaktu z Urzędem Gminy w Choczewie pod kątem ewentualnej rozbudowy miejsc parkingowych we wskazanym miejscu

Cel: Wyeliminowanie zagrożenia nawiązanie współpracy z Urzędem Gminy w Choczewie                                                                                                          

Uwaga: Podane adresy mailowe ułatwią Państwu kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów, jak również nie służą do wzywania interwencji. W przypadku potrzeby wezwania pilnej interwencji należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Telefony komórkowe dzielnicowych są aktywne w czasie służby danego funkcjonariusza. 

Źródło informacji: KPP w Wejherowie