# Tags
#Oświata #Sport

Ruszył nabór wniosków do programu „Aktywna Szkoła 2024” 

„Aktywna Szkoła” to program, który pozwala dzieciom, młodzieży, jak i całym rodzinom efektywnie wykorzystać obiekty sportowe. Kluczowym elementem programu jest otwarcie infrastruktury szkolnej poza godzinami zajęć oraz innych samorządowych obiektów sportowych, a także aktywizacja społeczeństwa dzięki zajęciom prowadzonym na tych obiektach przez nauczycieli WF, trenerów, czy animatorów sportu. Chodzi o to, by szkolna sala, boisko czy hale dostępny były także poza godzinami zajęć…

Zadania realizowane w ramach naboru:

  • Wspieranie działań sportowych na terenie szkół w weekendy (soboty, niedziele).
  • Wspieranie działań aktywizujących prowadzonych na samorządowych (w tym szkolnych) obiektach sportowych.
  • Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Na realizację zadań Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło 260 mln zł. Wnioski należy składać do 19 marca 2024 roku.

Jak twierdzi Minister Sportu i Turystyki – Sławomir Nitras… „Obiekty sportowe w szkołach są z niezrozumiałych powodów zamknięte po lekcjach. Chcemy to zmienić i otworzyć je dla wszystkich – dzieci, młodzieży i dorosłych. Naszym celem jest to, aby otwarta, ogólnodostępna infrastruktura sportowa stała się miejscem aktywizacji sportowej społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży. Chcemy, aby Polacy mogli swobodnie korzystać z obiektów sportowych zarówno przyszkolnych, jak i samorządowych. Poprzez Program „Aktywna Szkoła” będziemy finansowo wspierać szkoły i samorządy w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów, a także całych rodzin…”.